Kort

0 tot 90 procent van de lessen gaan online, studievertraging dreigt en stages worden lastig

De Volkskrant zette deze zomer een enquête uit onder alle Nederlandse hogeronderwijsinstellingen en mbo’s, om te peilen hoe het komend studiejaar er uitziet. Daaruit blijkt vandaag dat bij 57 procent van de onderwijsinstellingen de lessen dit studiejaar vooral online plaatsvinden. Op de Vrije Universiteit in Amsterdam gaat het zelfs om 90 procent van de lessen. Daar tegenover staat de Design Academy in Eindhoven. Die krijgt het in een vroegere Philipsfabriek voor elkaar alle lessen ouderwets fysiek te geven.

Bijna de helft van de ondervraagde instellingen geeft aan dat studenten vertraging hebben opgelopen door de coronacrisis. Komend jaar wordt een kluif om die vertraging niet verder te laten oplopen. Daarbij blijken vooral stages lastig te vinden. Het merendeel (60 procent) ondersteunt studenten extra in het vinden van een goede stageplaats.