Privacy

Voor degenen die hun naam van de Trajectum-site verwijderd willen hebben, gelden de volgende spelregels:

Als uitgangspunt geldt dat er niets achteraf wordt gewijzigd in artikelen op de Trajectum-site. Ons online-archief dient een betrouwbare weergave te zijn van wat Trajectum door de jaren heen heeft gepubliceerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen, wanneer iemand in zijn/haar persoonlijk leven aantoonbaar zeer ernstig wordt gehinderd door zijn/haar aanwezigheid op de Trajectum-site, kan worden besloten een naam of geval te anonimiseren. De beoordeling hiervan ligt te allen tijde bij de redactie van Trajectum.

Ter ondersteuning van deze maatregel verwijzen we graag naar deze uitspraak van de Raad voor de Journalistiek. Ook binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt gewezen op de ‘journalistieke exceptie’, welke opgaat voor de website van Trajectum.