‘Hier wordt goed onderwijs gegeven’

5 dagen geleden

Met de uitreiking van een certificaat aan twee studenten, twee docenten en collegevoorzitter Jan Bogerd, vierde de HU het behalen van de Instellingstoets Kwaliteitszorg Onderwijs (ITK).

Anne Flierman, voorzitter van accreditatieorganisatie NVAO, overhandigde het document woensdag 10 juli in een theaterzaal aan de Padualaan 99. ‘Hier wordt goed onderwijs gegeven’, concludeerde Flierman. Dankzij de toekenning van de instellingstoets zijn er slechts beperkte accreditaties (keuringen) van opleidingen nodig.


Student & Starter wil dat ‘spookstudenten’ zich inschrijven bij de gemeente

6 dagen geleden

Utrecht moet studenten stimuleren om zich in te schrijven bij in de gemeente, waar ze wonen. De stad loopt miljoenen euro’s van het rijk mis door het bestaan van naar schatting 2.500 tot 3.000 ‘spookstudenten’. Degenen die nog in hun vorige gemeente staan geregistreerd kunnen geen paspoort aanvragen in Utrecht en hier niet stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Toen uitwonende studenten nog een basisbeurs kregen, was inschrijving verplicht, maar sinds de invoering van het leenstelsel is die stimulans verdwenen. Fractievoorzitter Tim Homan wil donderdag een motie indienen tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota.   


Studievertraging? Gemeenschapsvorming helpt

6 dagen geleden

Drie medewerkers van de Haagse Hogeschool ontwikkelden een succesvol programma voor studenten met studievertraging. Dat begon met 150 studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, die alleen nog hun bachelorscriptie moesten schrijven. Zij kregen een programma met een wekelijks hoorcollege over schrijf- en onderzoeksvaardigheden en deelname aan tutorgroepen, geleid door docenten en alumni van de opleiding. Daarnaast was er een digitale community. 69 procent van de studenten studeerde af. Disciplinering en gemeenschapsvorming bleken de sleutel tot succes.


Testritten Uithoflijn mogen weer doorgaan

6 dagen geleden

De testritten van de tram naar De Uithof waren begin deze week stilgelegd op advies van de Inspectie voor Leefomgeving & Transport (ILT), meldt onder meer RTV Utrecht. Een aantal kruisingen op de nieuwe trambaan waren niet veilig. Maar volgens de provincie Utrecht zijn inmiddels maatregelen genomen, zoals bij de waarschuwingsinstallaties aan de Heidelberglaan. De testritten kunnen weer verdergaan.


Experimenten met participatie leiden tot checklist

7 dagen geleden

Als je betrokken medewerkers en studenten wil krijgen, moeten ze vooral kunnen participeren in de organisatie. Maar hoe dan? Op die vraag probeerde de werkgroep Experimenten Participatie aan de HU een antwoord te geven. Een van de conclusies: directe participatie gaat vaak niet verder dan het niveau van adviseren, en dat vinden medewerkers en studenten prima. Daarnaast kwam de werkgroep met een checklist plus een verslag van een aantal participatie-experimenten in hun rapport.


Student met beperking kan straks 300 euro toelage krijgen, ook in Utrecht

7 dagen geleden

Studenten die als gevolg van hun handicap niet kunnen bijverdienen, krijgen recht op 300 euro studietoeslag per maand. Dat meldt De Volkskrant. Nu verschilt de hoogte van de toeslag per gemeente. Zo ligt het bedrag in Utrecht sinds begin dit jaar op maximaal 200 euro per maand, daarvoor was het zelfs hooguit 100 euro.

‘Het mag voor de hoogte van je studietoeslag niet langer meer uitmaken in welke gemeente je woont’, meent staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken. Uiterlijk in 2021 moet de regeling zijn doorgevoerd, maar ze hoopt dat gemeentes er eerder mee aan de slag gaan.


HU-student Floor Brands voorzitter van de NJR

1 week geleden

Floor Brands, student Journalistiek aan de HU, is per 1 juli aangetreden als voorzitter van de Nationale Jeugdraad. De NJR is een koepel van organisaties die participatie van jongeren stimuleert en overheden adviseert. Zij is ook lid van de instituutsraad bij het Instituut voor Media en verzorgt met anderen de Instagram-posts van de HU. Vanwege het voorzitterschap zet zij haar studie op een laag pitje.   


Toch Keuzegids Hbo 2020

1 week geleden

Hoewel de hogescholen in maart gezamenlijk besloten te stoppen met de Nationale Studentenenquête (NSE), komt er toch een Keuzegids Hbo 2020 uit, zo meldt de uitgever.

De uitkomsten van de NSE zijn altijd een belangrijk onderdeel van de Keuzegids. De nieuwe editie gebruikt de studentenoordelen van een jaar eerder en heeft recente informatie over toelating, studiekosten en baankansen. ‘De ranglijsten zullen dus ook veranderen.’ Daarnaast komen er voor het eerst ook gegevens in over de tweejarige associate degrees.


Van Unnikgebouw blijft van de Universiteit Utrecht

2 weken geleden

Het markante Van Unnikgebouw blijft in gebruik door de Universiteit Utrecht. Het hoogste gebouw van De Uithof (dat leegstaat en in een groen net is gehuld) moet over zes tot acht jaar dienst doen als kantoor- en onderwijspand, meldt DUB. Vanwege de aanwezigheid van asbest lag verbouwen door de UU niet voor de hand. Lange tijd werd gedacht aan sloop of verkoop. Maar onderzoek naar het skelet en asbest toont aan dat renovatie mogelijk is. Het gebouw wordt gestript en opnieuw opgebouwd.    


U-raad keurt gedragscode studentenverenigingen af

2 weken geleden

Een meerderheid van de Universiteitsraad van de UU stemde maandag tegen de gedragsdcode voor studie- en studentenverenigingen, meldt DUB. Het gros van de U-raad is niet overtuigd van de noodzaak van de afspraken, die onder andere gaan over het tegengaan van alcoholmisbruik bij studenten. Studie-, sport-, cultuur- en gezelligheidsverenigingen die subsidie krijgen van de universiteit hoeven komend collegejaar het document niet te ondertekenen. Vorig jaar keurde de Hogeschoolraad (HSR) van de HU de code niet goed. Het document ligt nu ook ter goedkeuring bij de HSR.


Facility Management definitief afgebouwd

2 weken geleden

De opleiding Facility Management in Amersfoort gaat definitief sluiten. Het college van bestuur heeft dit besloten, op advies van instituutsdirecteur Eva Reuling. Komend studiejaar kunnen studenten zich nog inschrijven maar daarna wordt de opleiding afgebouwd, zo meldde Trajectum eerder. Een van de redenen is dat Facility Management niet aansluit op de arbeidsmarkt. Het college van bestuur vraag de instituutsdirecteur om te onderzoeken of de opleiding bij een andere instelling terecht kan.


Minister wil NSE voor instellingen verplichten

2 weken geleden

Onderwijsminister Van Engelshoven denkt er ‘nadrukkelijk’ over om de Nationale Studentenenquête (NSE) te verplichten voor hogescholen en universiteiten. Ze doet er alles aan om de instellingen binnenboord te houden, zodat alle studenten na 2020 de vragenlijst weer in kunnen vullen, meldt het Reformatorisch Dagblad. In maart van dit jaar besloot de Vereniging Hogescholen te stoppen met de lopende NSE vanwege tekortkoming in de kwaliteit. Het einde van de NSE zou in zicht zijn. Recentelijk zou het overleg tussen het ministerie en de  koepels in het hoger onderwijs zijn stukgelopen.