Kandidaten gezocht voor drie medezeggenschapsraden

De HU zoekt kandidaten voor drie raden. Het gaat om medewerkers en studenten voor de instituutsraden van het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO) en van Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGTD). Ook is er nog een kandidaat nodig voor de Bestuursdienstraad.

Bij de twee instituutsraden meldden zich bij de verkiezingen eind vorig studiejaar slechts twee gegadigden. Bij de Bestuursdienstraad kreeg een van de drie verkozen leden een baan buiten de HU. Maar volgens de reglementen hebben deze raden minimaal drie leden nodig om besluiten te kunnen nemen. De Hogeschoolraad neemt daarom de honneurs tijdelijk waar.

Belangstellenden kunnen zich van 7 tot en met 14 december aanmelden. Mochten er meer kandidaten zijn dan zetels, dan volgen medio januari vervroegde verkiezingen voor deze drie raden. Zijn er minder of evenveel gegadigden, dan kunnen zij eerder aan de slag. Eind van het studiejaar komen er tussentijdse verkiezingen om de opengevallen zetels van Hogeschoolraad en andere raden op te vullen.     


Universiteiten gaan samenwerken op gebied van onderzoek en onderwijs

De Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, de Technische Universiteit Eindhoven en Wageningen University gaan samenwerken in onderzoek en onderwijs over mondiale vraagstukken. Ze investeren de komende acht jaar honderd miljoen euro in gezamenlijke projecten, maakten de onderwijsinstellingen bekend.

Met de krachtenbundeling hopen de universiteiten oplossingen te vinden voor problemen op het gebied van gezondheid, voedsel, energie en ook duurzaamheid. De nieuwe samenwerking is vandaag, in aanwezigheid van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

‘Het is heel goed dat deze vier instellingen zo nauw samenwerken. In onverwachte samenwerking over disciplines en instellingen heen schuilt ook zeker de kans op onverwachte resultaten. Mooi om te zien dat universiteiten echt de slag maken van concurrentie naar samenwerking’, meldt Van Engelshoven hierover.


Utrecht wil heel veel investeren: in trams, stations en fietsen

De gemeente Utrecht maakte gisteren haar Mobiliteitsplan 2040 bekend. En het klinkt wat raar in deze coronatijd, maar de gemeente is ervan overtuigd dat de stad tegen grenzen aanloopt. Het schrijft: ‘de tram naar het Utrecht Science Park is de drukste tram van Nederland, Utrecht Centraal is het drukste station van Nederland en de ring Utrecht is de meest kwetsbare snelweg van Nederland.’

Daarom wil de gemeente miljarden investeren. Het gaat onder andere om twee nieuwe tramlijnen (waarbij de Uithoflijn doorloopt naar Zeist). Station Lunetten moet een intercitystation worden.

Ook komen er minder drukke fietsroutes naar het Utrecht Science Park, zo blijkt uit een overzicht van DUIC.


Illegaal feest vieren: boetes voor 40 studenten

Op de Willem Dreeslaan dachten studenten afgelopen zaterdag een feestje te kunnen bouwen. Maar dat blijft in deze tijd een slecht idee. Volgens de politie kregen alle veertig aanwezige feestgangers een bekeuring voor het overtreden van de coronaregels. Een persoon is aangehouden voor het beledigen van een agent.

‘De tijd van waarschuwen is echt voorbij’, verklaart de politie tegenover RTV Utrecht. Meldingen van illegale georganiseerde feesten behandelt de politie met voorrang. Waar mogelijk legt die bovendien boetes op. En dus niet alleen aan de organisatoren, maar ook aan de eigenaren van de locatie en de bezoekers van het feest.


De coronawet maakt het officieel: afstand houden in studentenhuizen is niet meer verplicht

Studenten die in hetzelfde huis wonen, zijn officieel niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Dit is een gevolg van de invoering van de tijdelijke corona-wet, schrijft de NOS. Het begrip ‘huishouden’ vervalt daarmee.

Tot en met vandaag hoefden leden van hetzelfde huishouden geen afstand te houden. Daarmee werden gezinnen bedoeld, maar niet studentenhuizen en woongroepen. In deze panden gold officieel de 1.5-meter maatregel. Daar ontstond verwarring over, bijvoorbeeld als huisgenoten buiten zonder afstand bij elkaar liepen. Daar werden zelfs boetes voor uitgeschreven, maar die zijn inmiddels weer ingetrokken. 


Meer klachten over discriminatie in het hoger onderwijs

Op universiteiten en hogescholen komen meer meldingen binnen van discriminatie. In 2019 waren dat er 170, tegenover 142 in 2018 en 104 in 2017. Op universiteiten is het aantal klachten tussen 2017 en 2019 zelfs verdubbeld.

Dat meldt EenVandaag op basis van de cijfers die zijn opgevraagd. Het gaat om de meldingen bij vertrouwenspersonen van veertien universiteiten en twaalf grote hogescholen. De klachten komen van studenten en medewerkers en gaan over discriminatie op basis van ras, seksuele voorkeur, religie en handicaps.

De vertrouwenspersonen aan de HU kregen vorig jaar in totaal minder meldingen binnen dan in 2017/2018. Het aantal klachten van medewerkers was gezakt, terwijl het aantal bij studenten licht steeg.


Online college over actiegroep Extinction Rebellion

Op 8 december houdt Felix van Vugt een minicollege over milieuactiegroep Extinction Rebellion en burgerlijke ongehoorzaamheid. De activiteit is georganiseerd door HU Samen Duurzaam. Van Vugt werkt bij de lerarenopleidingen van het Instituut Archimedes. Daarnaast is hij zelf actief bij Extinction Rebellion.

De radicale actiegroep vindt dat de overheid de verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid niet neemt. Daarom propageert het burgerlijke ongehoorzaamheid: door geweldloze directe actie druk uitoefenen op de overheid. Ook komt de vraag aan bod of hier een rol ligt voor het onderwijs. En: in hoeverre kan een docent geëngageerd zijn.

Studenten en medewerkers die het college willen volgen, kunnen mailen naar duurzaamdoen@hu.nl onder vermelding van ‘minicollege Burgerlijke ongehoorzaamheid’.


De week van de prestatiedruk: gratis workshops voor studenten en medewerkers

Volgende week organiseert stichting MIND de week van de prestatiedruk. Dagelijks biedt het online een gratis workshop voor studenten en medewerkers, van 16:00 tot 17:00 uur. Er hebben zich nu 1200 mensen aangemeld, maar er is onbeperkt plaats, aldus projectleider Sander Slootmaker.

In de workshops draait het om vragen zoals: Hoe zet je jezelf thuis aan het werk om te studeren? Hoe zorg je dat je niet te veel doet? Hoe vind je je rust, wat zijn dingen om jezelf af te leiden? En ook: hoe ontmoet je nieuwe mensen en vrienden in tijd van Corona?

Maandag: Gijs Coppens (psycholoog bij openup.care)
Dinsdag: Christiaan Vinkers (psychiater VUmc)
Woensdag: Arne Popma (jeugdpsychiater)
Donderdag: Nienke Wijnants (loopbaancoach)
Vrijdag: Jaap Seidell (hoogleraar voeding)

Aanmelden kan nog tot aanstaande zondag.


9,9 miljoen voor onderzoek naar testen zonder proefdieren

Onderzoekers van onder meer de Universiteit Utrecht, RIVM én Hogeschool Utrecht hebben maar liefst 9,9 miljoen euro subsidie gekregen van de Nationale Wetenschapsagenda.

Het gaat hierbij om de ontwikkeling van een Virtual Human Platform. Dit platform kan de veiligheid van chemische stoffen en geneesmiddelen beoordelen zonder gebruik van proefdieren. Het onderzoek hiernaar gebeurt binnen een consortium van bedrijven en onderzoeksinstituten. Het staat onder leiding van Juliette Legler, hoogleraar Toxicologie bij de Universiteit Utrecht (IRAS), Anne Kienhuis (RIVM) en ook van Cyrille Krul (HU). Zij is lector van het HU-lectoraat Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry


Acht studentenbonden doen oproep aan universiteiten: schrap bsa!

Acht studentenbonden in verschillende steden hebben een brandbrief naar de colleges van bestuur van hun universiteiten gestuurd. Daarin doen ze een dringende oproep om het bindend studieadvies (bsa) dit jaar ook te schrappen bij universiteiten, zegt de LSVb. Vorig jaar schrapten vanwege de coronacrisis zowel universiteiten als hogescholen het bsa. Bij die laatste is dat ook dit jaar gebeurd, maar universiteiten leggen de maatregel nog wél op aan hun eerstejaarsstudenten.

In de brandbrief benoemen de bonden (waaronder het Utrechtse Vidius) dat het studentenwelzijn en de onderwijskwaliteit ernstig onder druk staan.

De studentenbonden zeggen dat vorig jaar de universiteiten het bsa ook hebben geschrapt, terwijl eerstejaars toen verder waren in hun studie. De crisis brak namelijk uit in maart. Nu beginnen eerstejaars vanaf moment één met online onderwijs. Daarom is er dit jaar nog meer aanleiding om het bsa te schrappen.


Jongeren willen dat de overheid investeert in voorkomen van seksueel geweld

Tachtig procent van de jongeren vindt dat er op school les moet worden gegeven over het herkennen en respecteren van grenzen op het gebied van seksualiteit. Dit blijkt uit een peiling van Rutgers, kenniscentrum voor seksualiteit. Ook vindt 74 procent van de jongeren dat de de regering meer moet investeren in het voorkomen van seksueel geweld.

Daarom is Rutgers de campagne tegen seksueel geweld ‘#TotHier’ gestart. Onder andere slachtoffers en politieke jongerenorganisaties werken mee. Het doel: de overheid moet in actie komen en meer investeren in het voorkomen van seksueel geweld.

Meer dan de helft van de vrouwen en 1 op de 5 mannen heeft weleens te maken gehad met seksueel geweld. Ton Coenen, directeur van Rutgers: ‘Er gebeurt te weinig. De overheid moet veel meer investeren in betere seksuele voorlichting op school en daarbuiten, betere opleidingen voor betrokken professionals en meer publiekscampagnes om de cultuur rond seks in Nederland te verbeteren.’

Iedereen kan de petitie #TotHier tekenen op deze website.
Coronamonitor hoger onderwijs baart Landelijke Studentenvakbond zorgen

Vanochtend stuurde onderwijsminister Van Engelshoven de resultaten van de coronamonitor in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs naar de Tweede Kamer. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over de zorgwekkende cijfers over studentenwelzijn.

LSVb-voorzitter Lyle Muns: ‘Studenten geven massaal aan last te hebben van concentratie- en motivatieproblemen door het vele online onderwijs. Ook hebben steeds meer studenten te maken met sombere gevoelens. We moeten oppassen dat er naast de coronacrisis ook nog een welzijnscrisis ontstaat onder jongeren.’

Daarnaast meent de vakbond dat onderwijsinstellingen meer locaties zouden kunnen huren. Muns: ‘De breed gedragen zorgen over de onderwijskwaliteit laten zien dat het online onderwijs geen vervanging kan zijn van fysiek onderwijs.’

In de coronamonitor staat dat studenten tot nu toe weinig studievertraging opgelopen hebben. Maar vooral hogescholen verwachten studievertraging volgend semester vanwege uitgestelde vakken en stagetekorten. In dat geval zullen de studenten gecompenseerd moeten worden, aldus Muns.