Veritas: ‘Alcoholvrij bier populairder’

56 minuten geleden

Studentenvereniging Veritas merkt dat hun leden minder alcohol nuttigen. “Het alcoholvrije bier wordt steeds populairder”, vertellen de bestuursleden aan DUB.  Dat is goed nieuws voor het ministerie van Volksgezondheid dat het percentage drinkende studenten in 2040 gehalveerd wil zien. Ongeveer 18 procent van alle Nederlanders drinkt te veel alcohol, blijkt uit cijfers van Nationaal Preventieakkoord. Met name jongvolwassenen drinken vaak ‘zwaar’ of ‘overmatig’. 


ChristenUnie bekritiseert voorstel Dijkhoff om vrijheid onderwijs aan te pakken

5 uur geleden

Dijkhoff zei afgelopen zaterdag in De Telegraaf dat de VVD scherpte heeft verloren. In het artikel kondigde hij aan dat hij de vrijheid van onderwijs wil aanpakken, omdat die misbruikt zou worden. ‘Als sommige lieden met die vrijheden aan de haal gaan, salafistische scholen opzetten, homo’s verketteren of vrouwen onderdrukken, dan moet je ingrijpen en onze vrijheden beschermen’, stelde hij.

CU-leider Segers zegt het inhoudelijk met Dijkhoff eens te zijn dat de vrijheid moet worden beschermd, maar noemt het plan om de vrijheid van onderwijs in te perken om zo radicalisme aan te pakken ‘buitenproportioneel’. ‘Misbruik van vrijheid moet je aanpakken, vrijheid is nooit onbegrensd. Maar op deze manier zoekt hij ruzie met de verkeerde mensen,’ aldus Segers in Trouw.


Wervingsbureaus lokken internationale studenten naar Nederland

5 uur geleden

Hogescholen en universiteiten werken steeds vaker samen met buitenlandse wervingsbureaus die tegen betaling internationale studenten naar Nederland lokken. Dat meldt het Onderwijsblad.  

Prikkel
In Nederland zou naar schatting twintig procent van de internationale studenten via zo’n bureau geworven zijn. Voor elke aangeleverde student betaalt de onderwijsinstelling een vergoeding, van gemiddeld 1500 euro. Ook zouden ondergekwalificeerde studenten worden aangenomen die het niveau naar beneden halen.

De Vereniging Hogescholen weerspreekt het geschetste beeld: ‘De groei van het aantal internationale studenten ligt al jaren onder de zes procent. Wij voeren geen actief beleid om de internationale instroom te bevorderen en er is geen sprake van een wildgroei aan wervingsbureaus.’


GroenLinks krijgt landelijk meeste stemmen in De Uithof

5 dagen geleden

Bij de Provinciale Statenverkiezing in maart heeft GroenLinks op het stembureau in het Educatorium 49 procent van de stemmen gehaal. Dat is de hoogste landelijke score voor de partij. Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant is samenwerking met Open State Foundation en Pointer.


ISO: geef studenten ademruimte

5 dagen geleden

Het Interstedelijk Studenten Overleg (IS0) heeft vandaag zijn ‘strategische agenda’ gepresenteerd. Belangrijkste boodschap? Geef studenten de ruimte om zich te ontwikkelen.

Voorzitter Tom van den Brink stelt dat studenten ambitieus zijn, maar dat de overheid teveel barrières opwerpt. Het verdwijnen van de basisbeurs, het stijgende collegegeld, de hoge kamerhuren en de dreigende renteverhoging op studieschulden: het zorgt voor spanningen. Het ISO pleit daarom voor herinvoering van de basisbeurs, en voor het breder toekennen en verhogen van de aanvullende beurs, zodat ook studenten uit gezinnen met middeninkomens er kunnen gebruik van kunnen maken.


Nieuwe deeltijd-master voor data scientists

6 dagen geleden

In september 2019 begint de HU met het nieuwe profiel Master of Informatics (MSc) – Applied Data Science.

De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met onder andere Berenschot Groep en Oracle. Het moet aansluiten op de grote behoefte binnen het bedrijfsleven naar data scientists: mensen die data betekenisvol kunnen inzetten en kunnen toepassen in de praktijk. Bij deze master Applied Data Science leren studenten programmeren en visualiseren in programeertalen Python en R.


SER: Selficient-huis van de HU goed voorbeeld van verduurzaming

6 dagen geleden

Meer dan twintig partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Hiervoor tekenden zij vandaag de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’, op initiatief van De Sociaal-Economische Raad (SER).

Voorzitter Mariëtte Hamer noemde vanochtend op radio 1 het Selficient-huis als een goed voorbeeld van hoe hogescholen werken aan verduurzaming. De Vereniging Hogescholen is één van de ondertekenaars.


Scholen houden onvoldoende rekening met menstruatieklachten

7 dagen geleden

Buikpijn, vermoeidheid en een slechte concentratie. Zomaar een greep uit de menstruatieklachten waar een ruime helft van de schoolmeisjes maandelijks last van heeft. Het zorgt voor ziekteverzuim en slechte schoolprestaties. Volgens het Menstruatie Voorlichtingsinstituut houden scholen te weinig rekening met menstruatieklachten van meisjes op school. Het instituut deed onderzoek naar 15.000 jonge meiden in de leeftijd van 12 tot 19 jaar en benadrukt het belang van kennis over het onderwerp. Voor de jonge vrouwen hebben ze een test ontworpen die ze helpt om met hun klachten om te gaan.
Ook bij de HU bestaat er geen beleid over dit onderwerp, aldus het STIP.


Zin om student-bestuurder te worden?

1 week geleden

De OSHU zoekt nieuwe bestuursleden voor komend jaar. De organisatie is het koepelorgaan voor studieverenigingen en science cafés die aan de Hogeschool Utrecht gelieerd zijn. Een mooie functie als je wil ‘gesprekken voeren met de HU over de toekomst, een vraagbaak zijn en inspringen waar nodig’ – zo zegt de organisatie zelf. Solliciteren kan nog tot 1 mei.


Utrecht Science Park risicogebied

1 week geleden

Het Utrecht Science Park (USP) is een van de risicogebieden in de Provincie Utrecht. Door de drukte, het internationale karakter, talloze laboratoria en slechts drie uitvalswegen stapelen de risico’s zich op. Dat blijkt uit een risicoprofiel van de Veiligheidsregio Utrecht voor de provincie. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat naar het USP komt, staat op de lijst.


Medezeggenschap ‘vaak achter een slotje’

1 week geleden

Trajectum-columnist Ernst-Jan Hamel ging op zoek naar informatie over de Hogeschoolraad van de HU. Hij vroeg zich af waarom de documenten alleen op het afgeschermde intranet staan? Aanleiding voor het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) om bij andere hogescholen na te gaan hoe het daar zit. ‘Informatie over medezeggenschap zit vaak achter een slotje’, is de conclusie.


Ouderwets onderwijs is weer hip

2 weken geleden

In het jaarlijkse rapport De Staat van het Onderwijs (2019) luidt de onderwijsinspectie de noodklok over het afnemende taal- en rekenniveau en de toenemende laaggeletterdheid. De bevindingen zijn afgelopen dinsdag gepresenteerd tijdens het gelijknamige congres van de inspectie. Zij sprak daarin ook haar twijfels uit over nieuwe trends, zoals het gepersonaliseerd leren, de leraar als coach en de nadruk op de arbeidsmarkt.