Auto’s zakken weg in ‘sinkhole’ op het Utrecht Science Park

Een sinkhole in het Utrecht Science Park? Donderdagochtend zakten twee auto’s in een gat dat was ontstaan aan de Leuvenlaan. Het bleek veroorzaakt door lek in de hoofdleiding van een waterkraan onder een parkeerterrein, schrijft DUIC.

Het lek ontstond om 9.00 uur ’s ochtends tijdens werkzaamheden van waterbedrijf Vitens tegenover een pand van de Universiteit Utrecht. Sommige gebouwen hadden daardoor tijdelijk geen water. Een pomp heeft het overstroomde water weggepompt.


Finale Nederlands Kampioenschap mbo-studenten is volgend jaar in Utrecht

Vier Utrechtse mbo’s organiseren in 2022 in de Jaarbeurs gezamenlijk het NK voor beroepen: Skills The Finals. Tijdens de finale van dit Nederlandse kampioenschap strijden zo’n duizend studenten van zestig verschillende beroepen in het (v)mbo om de titel in hun vakgebied.

Eerder werd al bekend dat het ROC-Midden Nederland, MBO Utrecht, Grafisch Lyceum en Nimeto een bidbook hebben aangeboden aan WorldSkills The Netherlands, de organisatie achter het evenement. De finale vindt plaats op 31 maart en 1 april 2022. Het evenement is de afsluiting van een jaarlijks (v)mbo-programma, waarbij het beroepsonderwijs wordt gepromoot en leerlingen en studenten hun talenten kunnen etaleren.

Wethouder Klaas Verschuure is blij dat het evenement naar Utrecht komt. ‘Het jaarlijkse NK voor beroepen Skills The Finals vindt volgend jaar plaats in… Utrecht! In het jaar dat onze stad haar 900e verjaardag viert, verwelkomen we alle vmbo’ers en mbo’ers op dit mooie evenement’, schrijft de wethouder op Twitter.


Pilot flexstuderen in de voltijd uitgebreid naar deeltijd en duaal

De HU gaat de pilot flexstuderen in de voltijd vanaf studiejaar 2021/2022 uitbreiden naar de deeltijd en duale opleidingen. Studenten betalen dan niet jaarlijks het volledige collegegeld maar per behaald studiepunt, met een minimum van 15 studiepunten.

Op deze manier kunnen studenten langer over de studie doen zonder elk jaar de kosten van het volledig collegegeld kwijt te zijn. Het kan een uitkomst zijn voor onder meer topsporters, ondernemers, mantelzorgers en studenten met een beperking. De uitbreiding werd al eerder aangekondigd.

Flexstuderen is vanaf komend studiejaar dus mogelijk voor alle bekostigde opleidingsvarianten, staat op het interne Sharepoint. Maar voor de voltijd bachelorstudenten en degenen die een associate degree volgen, is het alleen toegelaten vanaf het tweede studiejaar. Masteropleidingen met een studielast van minder dan 60 studiepunten per jaar zijn ook uitgesloten.


Heidelberglaan 15 sluit in de zomer door reparatie vloer

Het HU-gebouw aan de Heidelberglaan 15 sluit een groot deel van de zomer haar deuren voor studenten en medewerkers. Na de oplevering van het nieuwe gebouw in 2018 ontstonden er al snel scheuren in de toplaag van de vloeren op de eerste verdieping.

Na uitgebreid onderzoek blijkt er geen sprake te zijn van een onveilige situatie. Voor de start van het nieuwe schooljaar moet het probleem zijn opgelost. De reparatie duurt van maandag 5 juli tot maandag 16 augustus. Vanwege de overlast van het boren en het stof dat vrijkomt, is besloten het gebouw tijdens de reparatie volledig te sluiten. Medewerkers die toch aanwezig willen zijn op het USP kunnen in andere HU-gebouwen terecht.


Deze zomer geen trams tussen Utrecht CS en Uithof

Tussen 26 juni en 23 augustus 2021 rijden er geen trams tussen Utrecht CS en het Science Park. Dit komt door werkzaamheden aan de gecombineerde tram/busbaan op het traject. Tramlijn 22 wordt tijdelijk buiten dienst gesteld en vervoerder U-OV zet in plaats daarvan extra ritten in op buslijn 28.

Afhankelijk van de voortgang is er twee weken reservetijd. De werkzaamheden moeten uiterlijk op 5 september, de start van het nieuwe collegejaar, zijn afgerond.


Testbereidheid onder studenten en medewerkers is laag

Studenten uit het hoger onderwijs laten zich te weinig testen, meldt de Volkskrant. Uit cijfers van onderwijsbond AOB blijkt dat minder dan een derde van de studenten gratis zelftests besteld heeft. Onder medewerkers is de testbereidheid hoger: ongeveer de helft.

Eén van de voorwaarden van de gedeeltelijke heropening van het hoger onderwijs in april was dat studenten en medewerkers zich massaal zouden laten testen. Daar komt dus weinig van terecht. Volgens het AOB zouden zo’n 789 duizend studenten afhankelijk zijn van de website www.zelftestonderwijs.nl. Tot begin deze maand werden er 213 duizend bestellingen door studenten geplaatst.

Van de studenten en medewerkers die zelftests besteld hebben, is niet duidelijk hoeveel de test ook daadwerkelijk gebruikt hebben.


HU-kantine Vitam stopt vanaf 1 juli (zoals iedereen) met wegwerpplastic

De HU-kantine Vitam, op Padualaan 97, stopt met het verstrekken van plastic bordjes, flessen en bestek.

We kunnen vanaf juli gebruik maken van houten bestek, biologische rietjes en borden van karton. Petflessen krijgen 15 cent statiegeld. Dat bedrag gaat het personeel echter niet innen. Manager Husey Biricik: ‘Dat kost teveel tijd. Iedereen kan zijn flesje hier in een grote zak gooien en de opbrengst ervan gaat naar een goed doel.’

Deze ‘groene draai’ komt niet uit de lucht vallen. In het kader van de nieuwe wetgeving op plastic artikelen (de SUP = Single Use Plastics) die op 3 juli in de hele EU zal gaan gelden, zijn alle kantines druk doende hun materialen aan te passen.

Vanaf 1 juli 2021 komt er een wettelijke statiegeld-heffing van 15 cent op alle kleine plastic flessen van frisdranken en waters. Alle verkoopprijzen gaan met dit bedrag omhoog.


HU krijgt ruim 10 miljoen per jaar om vertraging studenten en onderzoek op te vangen

De HU ontvangt in 2021 en 2022 respectievelijk 10.3 en 13.1 miljoen euro per jaar om de studievertraging bij studenten en achterstanden bij onderzoek in te lopen. Daarvan is 3.4 miljoen euro de komende twee jaar bestemd voor de lerarenopleidingen van de instituten Theo Thijssen en Archimedes. Voor onderzoek is 4 ton per jaar bestemd.

Dat maakte het college van bestuur gisteren bekend, tijdens een vergadering met de Hogeschoolraad. Het geld is afkomstig van het Nationaal Programma Onderwijs, waarmee de effecten van corona op het gehele onderwijs moeten worden tegengegaan.

De HU krijgt daarnaast compensatie uit het fonds voor de groeiende studentenaantallen. Dat is ruim 16 miljoen in 2021, oplopend tot 31 miljoen in 2026. In totaal is er zo’n 8.5 miljard euro beschikbaar voor basisscholen tot en met het hoger onderwijs.


College wil dit jaar sobere introducties (zonder alcohol of overnachtingen)

Geen overnachtingen, geen grootse feesten en geen alcohol. De introducties van opleidingen en studieverenigingen in het begin van het komend studiejaar zullen sober zijn. Dat heeft het college van bestuur besloten.

Het belangrijkste doel van de introducties zijn kennismaking van studenten met de opleiding en met elkaar, zei collegevoorzitter Jan Bogerd gisteren tijdens de vergadering met de hogeschoolraad. Voor het organiseren van kampen, feesten en het schenken van alcohol zijn vaak vergunningen vereist. Het was tot op heden onduidelijk of die verleend zouden worden.

Meerdere studenten in de HSR waren niet te spreken met de beperkingen tijdens de introducties. Collegevoorzitter Bogerd zei dat door de HU en studieverenigingen geen alcohol geschonken mag worden. Maar buiten de introductieactiviteiten kunnen studenten wel naar een café, studentenvereniging of met een fles naar het park.   


HU’ers doen iets minder een sneltest dan gemiddeld

Zo’n 27 procent van de studenten aan de HU deden in de derde week van de maand mei een zelftest. Het landelijk gemiddeld onder studenten was 30 procent. Ruim 9 procent van de HU-medewerkers voerde een test uit; het landelijk gemiddelde komt uit op 13 procent.

Deze cijfers maakte collegelid Tineke Zweed bekend, tijdens een gezamenlijke vergadering van de Hogeschoolraad en het college van bestuur op woensdagmiddag. Omdat het aantal testen lager ligt dan gemiddeld, roept de HU in een artikel op Sharepoint op om testen gratis te bestellen op www.zelftestonderwijs.nl.

Door zelf te testen voordat medewerkers of studenten naar de HU komen, worden coronabesmettingen eerder gesignaleerd. Dat voorkomt de verspreiding van het virus, zo is de gedachte.


Onderwijsorganisaties: bezuiniging op hoger onderwijs en mbo ongedaan maken

De aangekondigde bezuinigingen in het hoger onderwijs en mbo moeten afgeschaft worden. Dat stellen onder meer de Vereniging Hogescholen, universiteitskoepel VSNU en studentenorganisaties in een brief aan onderwijsminister Van Engelshoven, schrijft de VSNU op de website.

Universiteiten, hogescholen en het middelbaar beroepsonderwijs moeten bijna 150 miljoen bezuinigen in de jaren 2023 tot en met 2027, werd deze week bekend in de Voorjaarsnota. De reden is dat er tekorten zijn ontstaan bij de financiering van het Nationaal Programma Onderwijs, de miljardensteun voor het onderwijs die bedoeld is om de corona-achterstanden weg te werken.

‘Dit besluit heeft nadelige gevolgen voor de onderwijssectoren en hun studenten. Hierdoor wordt alsnog een deel van het Nationaal Programma Onderwijs verhaald op het onderwijs’, schrijven de organisaties namens de hogescholen, universiteiten en mbo-instellingen aan de minister en de Tweede Kamer.


In de zomer twee maanden lang geen trams op Uithoflijn

Op de Uithoflijn wordt komende zomer de asfalt toplaag en de constructie waarmee het tramspoor is ingebouwd vervangen. De trams van lijn 22 kunnen tijdens deze werkzaamheden niet rijden, maar bussen wel. U-OV zet daarom extra bussen in. De universiteit, bedrijven en instelling op het Science Park blijven op die manier gewoon bereikbaar.

Sinds de ingebruikname van lijn 22 in 2019 zijn al meerdere keren reparaties uitgevoerd aan het traject. Al kort na de oplevering van de trambaan bleek dat de toplaag niet goed was. De verharding waarover trams en bussen rijden, brokkelt af en dat levert risico’s op voor de veiligheid van het openbaar vervoer.

De werkzaamheden beginnen op 26 juni en zouden op 23 augustus afgerond moeten zijn. Wel wordt er al rekening gehouden met uitloop en zijn er twee weken reservetijd ingebouwd. Om hinder voor omwonenden beperkt te houden, wordt alleen gewerkt tussen 7.00 en 23.00 uur. De werkzaamheden die de minste geluidshinder veroorzaken, worden gedaan in de avonduren.De werkzaamheden moeten uiterlijk 5 september klaar zijn, wanneer het nieuwe collegejaar van start gaat.