Loonsverhoging en eenmalige uitkering voor medewekers hbo

Als blijk van waardering worden de lonen voor medewerkers in het hbo vanaf 1 juli structureel met 2,75 procent verhoogd. Er wordt ook een eenmalige uitkering van 880 euro bruto uitgedeeld aan de medewekers. Dat hebben vakorganisaties en de Vereniging Hogescholen afgesproken in een principeakkoord voor de cao van het hoger onderwijs, meldt NOS.

Volgens de voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen, is het ‘een manier om onze waardering tot uitdrukking te laten komen voor al die docenten en medewerkers in het hbo die al maandenlang alles op alles zetten om het onderwijs aan onze ruim 450.000 studenten door te laten gaan’.


Ruim vijftig Utrechtse horecazaken willen terras uitbreiden

Meer dan vijftig Utrechtse horeca-ondernemers willen deze zomer hun terras uitbreiden. Dat meldt het AD. De meeste aanvragen komen uit de binnenstad, maar ook in Leidsche Rijn en Utrecht-Oost willen ondernemers hun terras vergroten. De gemeente biedt deze tijdelijke mogelijkheid zodat restaurants en cafés de anderhalve meter kunnen handhaven en tegelijkertijd ook iets van de verloren omzet kunnen goedmaken. Het is niet de bedoeling dat er meer stoelen geplaatst worden dan volgens de vergunning mag.


Kwart minder internationale studenten verwacht

Nuffic, organisatie voor onderwijsinternationalisering, onderzocht onder 941 potentiële studenten van buiten de Europese Unie hun interesse om in Nederland te komen studeren. Daaruit blijkt dat een kwart verwacht niet te komen studeren in Nederland. Dat meldt de NOS. Deze studenten hebben wel degelijk interesse om hier een studie te volgen. Maar ze verwachten ook dat dit door beperkte financiële mogelijkheden en reisbeperkingen waarschijnlijk niet gaat lukken.

Al eerder meldde het ministerie van Onderwijs dat het hoger onderwijs rekening moet houden met minder internationale studenten in Nederland.


Buitenfitness bij Olympos van start

Het kan weer: fitnessen bij sportcentrum Olympos. Maar dan wel buiten. Het outdoor fitness begint maandag 25 mei weer op het plein voor Olympos. Daar is een kleine 500 vierkante meter voorzien van roeiers, assaultbikes en andere fitnessapparaten. Zowel kracht- als conditietraining is mogelijk. Reserveren moet twee dagen van tevoren. Ook anders dan anders: als het regent, gaat het fitnessen niet door.  


Studenten maken games toegankelijk voor slechtzienden

Voor sommige vijftigplussers is het lastig om digitaal spelletjes te spelen met hun familie omdat ze een visuele beperking hebben. Voor die groep hebben studenten van de HU een podcast ontwikkeld, die spelontwikkelaars koppelt aan mensen met een visuele beperking.

Zo moet een potje Wordfeud of Trivia Crack ineens wél mogelijk worden. Een van de studenten legt uit: “Het idee is dat de podcast wordt georganiseerd door stichting Accessibility. Elke aflevering wordt er een spel gekozen waar de luisteraar doorheen wordt geleid en waarin het spel gereviewd wordt. Bij de podcast zijn aanwezig: een host vanuit Stichting Accessibility, een gastspreker uit de doelgroep, die de behoeftes van de luisteraars deelt, en een spelontwikkelaar die het spel toegankelijker kan maken. Via Whatsapp of de website kunnen de luisteraars hun behoeftes delen of zich aanmelden als gastspreker.”

Stichting Accessibility vroeg de studenten dit idee te ontwerpen. De organisatie gaat het verder uitwerken en toepassen.


Veel studenten stellen aanmelden voor een studie nog even uit

De HU lijkt het komend studiejaar op het eerste gezicht fors minder studenten te trekken. De cijfers in de eerste helft van mei 2020 tonen 9.500 vooraanmeldingen bij de HU: zo’n 20 procent minder in vergelijking met vorig jaar dezelfde tijd. Dat cijfer ligt net onder het landelijk gemiddelde van hogescholen. Maar: veel studenten stellen het aanmelden nog uit, is de verwachting. Dit komt doordat vanwege de coronacrisis de uiterste deadline voor aanmeldingen is verschoven van 1 mei naar 1 juni. Veel studenten kunnen zich de komende tien dagen nog opgeven.      


HU-studenten onderzoeken bedrijfsovernames agrarische sector

Studenten van de Hogeschool Utrecht gaan samen met andere scholen in Nederland onderzoek doen naar bedrijfsovername. Er wordt specifiek gefocusd op bedrijfsovernames in de agrarische sector. Nog te vaak wordt gedacht dat bedrijfsovername een activiteit is, maar in werkelijkheid is het een langdurig proces.

Het Rijk heeft 1,8 miljoen euro uitgetrokken voor het onderzoek, meldt landbouwvakblad Agraaf. De resultaten worden onder alle hogescholen gedeeld en direct in het onderwijs toegepast. De scholen die meewerken verdiepen zich in bedrijfsovernames van jonge boeren in de melkveehouderij en de akkerbouw. Er wordt ook een serieus game ontwikkeld, waarin jonge boeren het proces dat ze moeten doorlopen virtueel meemaken. Ook overnames in de glastuinbouw en de veeteelt worden onderzocht. De overige twee deelonderzoeken zijn ingestoken op familievraagstukken bij overnames en zij-introom, dus overnames buiten de familie.


2.000 extra studentenwoningen in Utrecht aangekondigd

Er is nog altijd een tekort aan studentenwoningen in Utrecht. Om hier iets aan te doen heeft de Gemeente Utrecht samen met studentenorganisaties en onderwijsinstellingen een plan ondertekend, meldt DUIC. Hierin staat dat er nog eens 2.000 extra studentenwoningen gebouwd worden, bovenop de 3.500 die al eerder waren aangekondigd. Onder meer het Pieter Baan Centrum, de Merwedekanaalzone en het IBB worden als mogelijke locaties genoemd. Ook moet de wachttijd voor studenten met een jaar afnemen.


VU ontwikkelt tool om aantal nieuwe studenten te meten

Komen er volgend jaar minder of meer nieuwe studenten? Dat is de hamvraag met het oog op het nieuwe collegejaar. In tijden van corona zijn verschillende maatregelen genomen die waarschijnlijk direct invloed hebben op de aanwas en doorstroom van studenten. Denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van de centrale eindexamens, uitstel van het bindend studieadvies en een langere aanmeldtermijn.

Om te meten wat de effecten hiervan zijn, ontwikkelden analisten van de Vrije Universiteit een tool. Deze scenario-analyse ‘Prognose (her)inschrijvingen’ is inmiddels beschikbaar voor het gehele hoger onderwijs.


Studenten Universiteit Twente frauderen met online tentamen

Bij een digitaal tentamen dat begin april gemaakt is door UT-studenten blijkt gefraudeerd te zijn. Volgens universitair docent Pieter-Tjerk de Boer zou het gaan om zeker 20 procent van de studenten. ‘Het viel op dat bij de open vragen een aantal studenten dezelfde gekke fouten maakte,’ vertelt hij aan Tubantia. ‘Bij multiple choice heeft een groot aantal studenten precies dezelfde antwoorden gegeven, meer dan je door toeval zou verwachten.’ Universiteit Twente heeft fraudeurs opgeroepen zichzelf te melden. Gebeurt dit niet, dan wordt het tentamen ongeldig verklaard.


Positief advies over kwaliteitsafspraken van de HU

Het panel dat het plan van de HU over de kwaliteitsafspraken beoordeelt, is positief. Dat meldt het college van bestuur na een besloten terugkoppeling op vrijdag 19 mei. Eind 2018 lieten de deskundigen – onder leiding van Pim Breebaart – weten de eerste versie af te keuren.

Van de verwachtte tientallen miljoenen euro’s die met de kwaliteitsafspraken zijn gemoeid, wil de HU onder meer extra docenten aanstellen. In augustus adviseert de NVAO de minister, waarna zij in oktober een definitief besluit neemt.


Laatstejaars kunnen 535 euro terugkrijgen

Studenten die in het laatste jaar van hun studie zitten en vertraging oplopen, krijgen drie maanden collegegeld terug, zo meldt onder andere NRC. Dat komt neer op 535 euro. Het gaat om alle studenten die tussen september en eind januari hun mbo-, hbo- of universitaire diploma halen. Het kabinet gaat niet controleren of hun vertraging echt door de coronacrisis komt.

De minister beloofde op 24 april al dat er compensatie zou komen voor laatstejaars, maar maakte toen niet duidelijk op welke manier dat zou gebeuren. Vandaag is daar dus een stuk meer duidelijkheid in gekomen.