Nieuws

Aanvullende beurs na vijf maanden prestatiebeurs

Eerstejaars die met hun opleiding willen stoppen,
hebben nu een extra goede reden om dat vóór 1 februari te doen: alleen dan zijn
zowel de basisbeurs als de aanvullende beurs een gift. Wie later stopt, moet voortaan
ook zijn aanvullende beurs terugbetalen.

Tot nu toe was de aanvullende beurs over het hele eerste studiejaar een
schenking, of studenten nu afstudeerden of niet. Maar daar is nu verandering in
gekomen, want met ingang van dit collegejaar geldt de aanvullende beurs alleen
de eerste vijf maanden van de studietijd als gift. Wat daarna aan aanvullende
beurs binnenkomt, moet – net als de basisbeurs – worden terugbetaald
door studenten die niet binnen tien jaar afstuderen. Dat laatste overkomt
ongeveer één op de tien studenten.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt vindt dat studenten best binnen vijf
maanden kunnen bedenken of zij hun studie voortzetten of niet. Wie daar voor 1
februari achterkomt, hoeft ook volgens de nieuwe regel niets terug te betalen.

Ongeveer dertig procent van de hbo’ers en 24 procent van de
studenten in het wo ontvangt een aanvullende beurs. Van hen zullen duizend tot tweeduizend
studenten nadelige gevolgen ondervinden van de bezuinigingsmaatregel, verwacht
de staatssecretaris. Voor hen bestaat wel een kwijtscheldingsmogelijkheid, maar
alleen als ze na hun studie weinig verdienen.