Achtergrond

Stage: Kinderziekenhuis

Wie Nienke Woudstra (23)
Studie
derdejaars maatschappelijk werk en dienstverlening (HU Amersfoort)
Waar
Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), afdeling medische psychologie en maatschappelijk werk
Uren
32 uur per week
Stagevergoeding
geen
Periode
september 2007 – juni 2008

‘Kinderen die niet alleen medische, maar ook psychosociale hulp nodig hebben, worden door hun arts doorverwezen naar de afdeling medische psychologie en maatschappelijk werk van het WKZ. Psychologen van die afdeling helpen het kind, maar ook hun ouders. De medisch maatschappelijk werker geeft begeleiding, ondersteuning en praktische hulp. Op deze afdeling ben ik maatschappelijk werker in opleiding.
Mijn stage begon met een oriëntatiefase waarin ik meekeek met mijn collega’s. Nu doe ik het ‘echte’ werk en heb in totaal ongeveer vijftig cliënten geholpen. De meeste zie ik twee tot drie keer, of soms vaker.
De meest opvallende case begon een paar weken geleden. We kregen een jongetje van acht dat constant hoofdpijn had, sterretjes zag en misselijk was. Uit de medische onderzoeken kwam niets en de arts stuurde hem door naar ons. Zijn moeder had geen idee waar het aan kon liggen. Ik heb zijn school gebeld om te vragen of zijn leraar een verklaring had. Hij vertelde me dat het jongetje zich altijd erg meisjesachtig gedroeg. Aan de psycholoog gaf het jongetje toe dat hij liever een meisje wilde zijn. Nu zoek ik samen met de psycholoog naar een manier voor beiden om hiermee om te gaan.
Ik vond het vooral in het begin moeilijk om met ouders te praten over hun kind, was bang dat ze me niet serieus zouden nemen. Het tegendeel is waar. Ze vertrouwen er op dat ik de kennis heb. Daarnaast vertel ik mijn cliënten van tevoren dat ik nog in opleiding ben en dat alles in overleg met mijn praktijkbegeleiders gebeurd.
Om hier stage te mogen lopen, moest ik twee sollicitatierondes doorlopen. Ik ben trots dat ik uitgekozen ben. Eigenlijk zou ik hier wel willen blijven, maar ik moet eerst mijn opleiding afmaken.’