Nieuws

Advies: tandarts uit basispakket

Een bezoekje aan de tandarts wordt voor studenten mogelijk een stuk duurder. Het College voor zorgverzekeringen adviseert tandheelkundige zorg voor 18 tot 22-jarigen uit het basispakket te halen. Tandartsen zijn het daar niet mee eens.

Volgens het college is een standaard vergoeding van tandartskosten voor jongeren niet nodig. Onderzoek zou uitwijzen dat jongeren geen risicogroep zijn voor ernstige gebitsproblemen. Door de tandarts voor jongeren uit het basispakket te halen kan 90 miljoen euro worden bezuinigd.

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde is het oneens met het advies. ‘Studenten zijn een kwetsbare groep. Ze gaan dan uit huis en hebben een afwijkend eet- en drinkpatroon. Juist dan is het belangrijk dat ze niet afhaken’, zegt voorzitter Rob Barnasconi op Radio 1.

Studenten kunnen zich natuurlijk bijverzekeren. In de meeste gevallen kost een aanvullende zorgverzekering voor mondzorg tien tot twintig euro per maand extra.