Nieuws

Amersfoort bemoeit zich met ontslagvergoeding bij de HU

De ontslagvergoeding voor de vertrokken collegevoorzitter Geri Bonhof blijft de gemoederen bezig houden. Nu ook in de Amersfoortse gemeenteraad.

In haar laatste vergadering heeft de Amersfoortse gemeenteraad een motie aangenomen, waarin staat dat de gemeente de Hogeschool Utrecht ‘op het hoogste niveau krachtig moet aanspreken op deze ongewenste bonustoekenning.’

De motie werd ingediend door de SP en aangenomen dankzij de steun van CDA, Amersfoort 2014 en Actief voor Amersfoort. De indiener van het amendement, SP-fractievoorzitter Ad Meijer, heeft er het volste vertrouwen in dat de wethouder deze motie ook zal uitvoeren. ‘Dat is nu eenmaal de gewoonte met amendementen. Bovendien kost het niks, dus kan de wethouder er weinig op tegen hebben.’

Belangrijke partner
Hij vindt de ontslagvergoeding voor Bonhof vooral pijnlijk omdat er eerder veel personeelsleden zijn vertrokken bij de HU ‘onder veel slechtere arbeidsvoorwaarden.’

Dat de gemeente niet gaat over ontslagvergoedingen van een hogeschool, weet Meijer ook wel. ‘Maar de hogeschool is een belangrijke partner in de stad. Je mag elkaar dan ook aanspreken op dit soort zaken. Het gaat om besteding van gemeenschapsgeld en dat noemen wij graaien.‘

Onderwijsinspectie
Eerder al maakte de Algemene Onderwijsbond (AOb) bezwaar tegen de vergoeding. Daarop besloot de Onderwijsinspectie om te checken of de HU zich in de jaarstukken over 2015 correct heeft verantwoord over de ontslagvergoeding. De inspectie laat weten hier nog mee bezig te zijn.

Bonhof nam in september 2015 na twaalf jaar voorzitterschap van het college van bestuur vrijwillig afscheid. Ze ontving daarbij een extra jaarsalaris van 182.900 euro als ontslagvergoeding. Volgens de HU was in haar arbeidscontract vastgelegd dat ze recht had op een ontslagvergoeding van anderhalf jaar. Bonhof zag vrijwillig af van een half jaarinkomen, ‘vanwege het voortschrijdende maatschappelijke debat inzake normering van topinkomens in de publieke sector.’

De HU laat weten bekend te zijn met de motie en verwacht dat de wethouder van de gemeente Amersfoort deze zal uitvoeren.