Kort

Basisbeurs uitwonenden volgend collegejaar niet opnieuw verhoogd

De basisbeurs voor uitwonende studenten wordt vanaf september niet opnieuw verhoogd, heeft de Tweede Kamer besloten. Vanwege de inflatie krijgen studenten dit collegejaar een verhoging van 164 euro per maand. In totaal ontvangen ze 466 euro per maand. Nu deze verhoging wegvalt, krijgen ze vanaf september 302 euro.

Vrijwel alle rechtse partijen (behalve FvD) stemden tegen het voorstel om de beurs opnieuw te verhogen.

Al eerder kwamen het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) en mbo-belangenorganisatie JOB-MBO op voor een structurele verhoging van de studiebeurs voor uitwonende studenten. De studentenorganisaties laten het er nu niet bij zitten. Ook de LSVb (Landelijke Studentenvakbond) laat weten ’te blijven vechten voor een structureel hogere basisbeurs’.