Nieuws

Bestuur hogescholen telt dertig procent vrouwen

Daar kan het Nederlandse bedrijfsleven een puntje aan zuigen: in het hbo is dertig procent van de collegeleden vrouw. De Vereniging Hogescholen is trots, 'maar het kan altijd beter'.

Minister Bussemaker van OCW reageerde vorige week zeer teleurgesteld op het nieuws dat het wettelijke streefcijfer van tien procent vrouwen in de top van het bedrijfsleven bij lange na niet gehaald is. Niet dertig, maar slechts tien procent van de leden van raden van bestuur en raden van commissarissen is momenteel vrouw.

Het zal haar deugd doen dat het hbo wel aan de norm voldoet. Van de 79 bestuurders van hogescholen waren er eind oktober 24 vrouw. En van de 37 voorzitters onder hen waren er negen vrouw (24 procent).

Salaris
Ook in de hogere onderwijsfuncties (salarisschaal 13 en hoger) groeide het aandeel vrouwen: van elf procent in 1999 naar 37 procent in 2014. Bij het ondersteunende personeel met dat salaris zelfs van achttien naar 41 procent.

Voorzitter Thom de Graaf is verheugd over deze ontwikkeling, maar stelt dat het nog altijd beter kan. 'Het gaat in deze discussie over diversiteit niet alleen over vrouwen in topposities maar ook over de aandacht voor allochtonen in de hogere functies en top van onze hogescholen. Daar hebben we nog een flinke weg te gaan.'

Bron graphic: Vereniging Hogescholen