Nieuws

Bij drukte geen HU-studenten in Universiteitsbibliotheek

Afgelopen tentamenperiode was het zo druk in de Universiteitsbibliotheken (UB) in de binnenstad en in De Uithof dat de deuren werden gesloten. Vervelend voor WO-studenten die daar nu niet terecht konden terwijl andere studenten – bijvoorbeeld HU’ers – er wel zaten te blokken. Daarom haalt de U-Raad nu een oud advies van stal: geef in tentamenperiodes alleen studenten van de Universiteit Utrecht toegang tot de UB.  

Het gebeurt bijna nooit, maar zondag 19 januari  gingen de poortjes van de bibliotheken gingen tussen 11:00 en 16:00 uur dicht omdat de UB’s geen extra studenten meer aankonden.  De bibliotheken waren overvol. Volgens studentleden van de Universiteitsraad aan het Universiteitsbestuur is een deel van de werkplekken onvindbaar en wordt het andere gedeelte bezet gehouden door studenten van andere onderwijsinstellingen zoals de HU.

De Universiteitsraad vraagt het College van Bestuur dit probleem te erkennen en opperen een aantal oplossingen. ‘De vindbaarheid van de werkplekken zou kunnen worden verbeterd door de website studyspot.uu.nl. Deze zou uitgebreid moeten worden naar alle studieplekken die de universiteit beschikbaar heeft, zeker in de binnenstad. … Ook zou nagedacht kunnen worden over de mogelijkheid tijdens tentamenperiodes alleen studenten en medewerkers toe te laten in de bibliotheek.’

'Goede band met HU'
Het Universiteitsbestuur gaf vorig jaar aan van de problemen te weten, maar geen oplossing te hebben: ‘Vooralsnog blijkt uit de nationale Studentenenquete dat de beschikbaarheid van plekken is toegenomen maar de kwaliteit ervan nog onvoldoende is. Ook meet de UBU met enige regelmaat het gebruik van de studieplekken en wil het college daarbij de huidige goede band met de HU behouden. Niet duidelijk is hoe ingegrepen kan worden. Daar studenten echter aangeven dat dit een van de grootste ergernissen is komt het college hier graag nog op terug.’ Of de brief van de Universiteitsraad hier een aanzet voor is, zal nog moeten blijken.