Columns

Baangarantie voor niet-bestaande beroepen?

In het maartnummer van UTnieuws, het magazine van de universiteit Twente, staat een artikel dat refereert aan een motie van VVD en D66 dat huidige opleidingen hun bestaansrecht moeten aantonen. Kleine opleidingen die dreigen te verdwijnen zouden kunnen blijven bestaan, omdat er een baankans is voor de afgestudeerden of er is voldoende maatschappelijk draagvlak. Juist bij hogescholen die voor een beroep opleiden, is de kans op een baan belangrijk.

Minister Bussemaker heeft de motie overgenomen en vraagt de Commissie doelmatigheid hoger onderwijs (CDHO) hiernaar te kijken. De CDHO beoordeelt nu opleidingen vóór die van start mogen. De directies van hogescholen mogen zelf beslissen wanneer ze een opleiding stoppen. De opleiding media & entertainment kwam door de InHolland-affaire onder druk, terwijl deze opleiding veel studenten trok.

Op de FEM stopte de specialisatie sport- & entertainmentmarketing, al is er een groot banenperspectief. In Vives nummer 149 lees ik dat in de onderbouw van Thorbecke Voortgezet Onderwijs in Nieuwerkerk een profielvak Media & Entertainment is gestart, “omdat de school gelooft in het leren in de echte wereld, met echte opdrachten. (…) Ze kunnen hun creatieve ideeën daarin prima kwijt.” En zei Jan Bogerd niet dat we ons moeten realiseren dat we opleiden voor beroepen die nu nog niet bestaan?