Columns

De beleidsmakers

De belangrijke beleidsbeslissers doen er alles aan om de Hogeschool Utrecht hoger in de rankings te krijgen. Zij moeten er ook voor waken dat er geen toestanden ontstaan als bij InHolland. Dus worden er commissies ingesteld en beleidsplannen geschreven. Het resultaat van enkele oekazes van die beleidsbeslissers zal er echter zeker voor zorgen dat we ons steviger op de laatste plaats nestelen.

Ik noem het The Operations Show, die geleid wordt door circusdirecteur Pietje Precies. Deze hoge Piet kondigt nieuwe beleidslijnen (regels) aan zonder goed na te denken over de consequenties. Hoe men het voor elkaar krijgt bij ons instituut of hele faculteit, het lijkt inderdaad "hogeschoolwerk" dat in een circus thuis hoort.

De PNIL-ers (Personeel Niet In Loondienst) die toch al niet zoveel mogen, bijvoorbeeld cijfers in Osiris zetten, hebben inmiddels (ook weer een regel) hun HU-account in moeten leveren. Dat horen ze natuurlijk niet. Nee, daar komt men toevallig achter. Ze horen ook ineens niets meer van studenten, want die zien en horen niet dat hun mails niet aankomen als ze bijvoorbeeld vragen waarom hun cijfers nog niet in Osiris staan. Oh ja, scoorden de docenten niet slecht op bereikbaarheid? De regelmakers worden bedankt voor hun positieve bijdrage.