Columns

Downdaten

Mijn twee dochters wonen al jaren samen met een jongen die jonger is dan zij. Het gaat hier om twee verschillende jongens! Eigenlijk mannen, want het zijn dertigers. Eén dochter verdient meer dan haar vriend/man. Dit fenomeen blijkt downdaten te heten. Het is onderzocht door Jan Latten, hoogleraar demografie aan de UvA en tevens werkzaam bij het CBS. Het komt door een overschot aan vrouwen, de trek naar de grote steden en doordat de vrouwen steeds hoger en beter opgeleid zijn dan in het verleden.

Het zal niet stoppen, want het onderwijs wordt ook steeds meer door vrouwen gedomineerd. Ik zag het afgelopen week toen ik mijn jongste dochter bezocht op een Dalton-basisschool waar zij lesgeeft. Ze heeft alleen vrouwelijke collega's. Vroeger hoorde je jongens nog wel eens zeggen dat ze meester wilden worden, geïnspireerd als ze waren door hun leerkracht. Dat kan bijna nergens meer.

Terwijl op sommige plekken vrouwen voor hetzelfde werk minder verdienen dan mannen, zie  je bij sommige beroepen de mannen verdwijnen. Geleidelijk komen er meer huismannen. Het aantal laagopgeleiden daalt onder vrouwen sneller dan bij mannen. Een vergelijkend onderzoek op de HU lijkt me interessant met daarin de vraag: Date jij wel eens met een dommere jongen of dommer meisje?