Columns

Er zijn genoeg kansen, grijp er een

Veel aandacht in de media voor de bijna 500 miljoen euro die minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar stelt voor internationalisering van het Nederlands onderwijs. In het zes keer per jaar gratis verschijnend Vives, een blad over innovatie in het onderwijs, zegt zij: "Nederlandse studenten moeten hun horizon verbreden en hun vleugels internationaal uitslaan. Dit is goed en leerzaam voor de vorming van de studenten, maar ook goed voor de kenniseconomie."

In het gratis vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs, Transfer, aandacht voor onder andere living labs. Dat zijn netwerken waarin Nederlandse hogescholen en bedrijven samenwerken met lokale overheden en ondernemingen. In dit geval gaat het om het verbeteren van logistiek bij een Indonesisch exportbedrijf en een samenwerking tussen Nederlandse en Zuid-Koreaanse studenten voor het ontwikkelen van een serious game voor de gezondheidszorg.

Iedereen zou kennis moeten kunnen nemen van initiatieven, zoals nu ondernomen door het Instituut Archimedes (Faculteit Educatie) in Kenia. Anderen kunnen er dan van leren en het motiveert hen om te zien wat mogelijk is voor onze HU-studenten. Juist gedurende hun studie kunnen zij hun blik op de wereld verruimen. Als huisje, boompje, beestje dichterbij komt, blijft de stap om die wijde wereld beter te leren kennen, vaak uit.