Columns

Ethiek op de FMR

Maarten van Rossem interviewt in het februarinummer van Maarten advocate en bijzonder hoogleraar Britta Böhler. Zij zegt dat de kernwaarden van de advocatuur -onafhankelijkheid, integriteit – niet worden gewaarborgd. “Als docent moet je studenten een kader bieden dat hen helpt beslissingen te nemen. Maar ze moeten ook leren dat beroepsethische beslissingen geen wiskundesommen zijn.”

Als je kijkt op de HU-site van de faculteit Maatschappij en Recht, waar je hbo Recht kunt studeren, zie je een opsomming van alle vakken in alfabetische volgorde: Arbeidsrecht en sociale zekerheid,
Belastingrecht, Bestuursrecht, Burgerlijk procesrecht, Conflicthantering en mediation, Europees recht, Faillissementsrecht, Financiën en recht, Goederenrecht, Huurrecht, Juridische vaardigheden, Management en organisatie, Milieurecht, Ondernemingsrecht, Personen- en familierecht, Ruimtelijke ordeningsrecht, Staatsrecht, Straf(proces)recht, Verbintenissenrecht, Verzekeringsrecht, Vreemdelingenrecht.

Nog een uitspraak van Böhler in datzelfde interview: “De media zijn een integraal onderdeel van het advocatenwerk geworden. Maar het optreden in de media mag het optreden in de rechtbank niet vervangen. (…) Er is te weinig aandacht voor character building.” Als ik die lange lijst met vakken zie, Böhler lees en geregeld advocaten in de media zie verschijnen, vraag ik me af waarom de vakken ethiek en mediatraining ontbreken.