Columns

FNT Honours Graduation Day

Twee minuscule smetjes op een verder subliem verlopen Honours Graduation Day 2014 vanmiddag op de Faculteit Natuur & Techniek. In het welkomstwoord van Bas van der Veen, directeur Instituut voor Gebouwde Omgeving en portefeuillehouder Excellentie namens de FNT, stelde hij Jan Bogerd voor als lid van het college van bestuur en voormalig directeur van de FMR. Dat laatste moest natuurlijk de FEM zijn. En later in het programma was er een Skypeverbinding met een student in Stockholm, die ons niet kon horen. De techniek liet ons even in de steek.

Jan Bogerd vertelde over het ontstaan van het Honoursprogramma in 2008 en de noodzaak voor topstudenten om zich te profileren. Hij memoreerde twee succesvolle projecten. Een student die een app ontwikkelde, waarmee studenten direct toegang hebben tot bijvoorbeeld roosters en roosterwijzigingen en een studente die een boek schreef over de positionering van een hbo-jurist.

Topbeachvolleyballer Bram Ronnes vond dat je prestaties moet vieren. "Probeer altijd het beste uit jezelf te halen en vraag je af of je er alles aan gedaan hebt om het goed te doen." Bernard Wientjes, tegenwoordig leerstoelhouder bij de Universiteit Utrecht als Chair for Entrepreneurship and Leadership, gaf aan dat ondernemerschap in de genen van de Nederlanders zit, want we zijn eigenwijs. Houen zo.