Columns

Hoe groot mag je worden?

Mede door de numerus fixus is de stijgende lijn in het aantal studenten op de Hogeschool omgebogen. Dat vind ik, het college van bestuur natuurlijk ook, een goed besluit. Gelukkig wilden de bestuurders het record van 40.000 studenten niet halen. Zijn kleine hogescholen en universiteiten dan beter dan grote? Zowel op nationale als internationale ranglijstjes scoren kleine hogescholen en universiteiten inderdaad beter. Europese universiteiten hobbelen decennia lang achter die in Amerika aan, al staan de universiteiten van Leiden en Utrecht rond de vijftig.

Hoogleraar Paul De Grauwe van de Katholieke Universiteit Leuven onderzocht de omvang van de gerenommeerdste Amerikaanse universiteiten. Als criterium nam hij het aantal studenten. Daaruit blijkt dat gemiddeld ruim 17.000 studenten aan deze topuniversiteiten studeren. De privé-universiteiten zijn nog kleiner; en daarbij inbegrepen zijn zowel de bachelor- als de masterstudenten.

Volgens De Grauwe zouden die universiteiten makkelijk het aantal studenten kunnen opdrijven, omdat het aantal kandidaatstudenten wel tien keer groter is dan dat er toegelaten worden. Hij ziet dit als een indirect bewijs dat schaalvoordelen er niet zijn. Want als het die instellingen alleen om de winst zou gaan, dan zouden ze wel groeien. Gek dat je dan toch steeds weer leest dat onze universiteiten praten over fuseren. Gelukkig heeft de HU even op de rem getrapt.