Columns

Marktmechanisme in het onderwijs

Ik ben geen voorstander van de toenemende privatisering in het onderwijs. Een paar privéscholen voor ouders die het kunnen betalen om hun kinderen, die anders lijken af te haken, toch een redelijke opleiding te gunnen, akkoord. Maar niet met het argument dat privéscholen beter voor de samenleving zijn, omdat het marktmechanisme zorgt voor concurrentie en daardoor beter onderwijs.

Foute beleidsbeslissingen kunnen soms moeilijk teruggedraaid worden, zoals de privatisering van de spoorwegen. Dit hoort net zoals het wegennet bij de overheid. Natuurlijk moet dit allemaal goed bestuurd worden. Dat is cruciaal.
Vergelijkbaar is het uit handen geven van alles wat met telecom te maken heeft. Het Nederlandse kabelnetwerk is in handen van Amerikanen en de consument moet meer betalen in plaats van minder, zoals de beleidsmakers beloofden. Nog zo’n voorbeeld is de energievoorziening, waar miljoenen aan reclame uitgegeven wordt, die wij betalen.

Men is nog net niet zo gek om de distributie van water te privatiseren. Maar ik geef je op een briefje dat over enkele decennia hierover gediscussieerd gaat worden. Terwijl volgens een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau 38 procent negatief en 23 procent positief denkt over privatisering van staatsbedrijven. Toch worden onderwijsbesturen door bezuinigingen gedwongen meer te denken in economische processen dan over hoe het onderwijs verbeterd kan worden.