Columns

Nederlandse invloed op de wereldbevolking

Nederland heeft bewust en onbewust invloed gehad op wat er in de wereld gebeurt. Bewust is de recente ontdekking van onderzoekers van het VUmc, dat je met één druppel bloed al in een vroeg stadium kanker kunt vaststellen, zelfs de soort.
In het verleden zijn talloze ontdekkingen door Nederlanders gedaan. (Veertig Nederlandse uitvindingen die impact hebben gehad op de wereld: http://bit.ly/1M4DBKS). Simon Stevin vond bijvoorbeeld het decimale stelsel voor breuken uit, waarover kinderen nog steeds hun hoofd breken. Jan van der Heyden vond de brandslang uit en Christiaan Huygens het slingeruurwerk. Het zijn slechts enkele voorbeelden van hun ontdekkingen.

Onbewust heeft de TUTwente (voorheen THTwente) invloed gehad op de wereldverhoudingen. Zo leerde de Pakistaanse Abdul Quadir Khan hoe je uranium moet verrijken tot splijtstof om kernwapens te maken door middel van ultracentrifuge. Door die informatie te stelen veranderde de verhoudingen tussen India en Pakistan.

Na 35 jaar stopt de Chinese Communistische Partij het omstreden eenkindbeleid, dat ook z’n oorsprong blijkt te hebben op de TUTwente. Daar gaf de wiskundige Geert Jan Olsder een onderzoek over bevolkingsgroei op een eiland aan een bezoekende collega, de Chinese natuurkundige Song Jian. Hij bleek later de architect te zijn van een politiek waardoor er nu 400 miljoen minder Chinezen op aarde zijn.