Columns

Normen en waarden van religie

Religieus opgevoede kinderen zijn gemener dan kinderen die zonder geloof opgevoed worden volgens dit artikel in The Guardian: http://bit.ly/1NBdFrl. Ik kreeg het opgestuurd van mijn Amerikaanse ex-buurman, die naar Nederland kwam als Mormoon met een agnostische vrouw en na anderhalf jaar weer terugging naar een voorstad van Salt Lake City. In de begeleidende e-mail schrijft hij, dat hij zich had verbaasd dat wij zonder een religie onze dochters toch normen en waarden hadden bijgebracht en dat het hem had geholpen 'to raise a good family and do it without religion'.

Van mij mag iedereen geloven wat-ie wil, als ze mij er maar niet mee lastigvallen. Of erger, als fanatici een geloof als rechtvaardiging gebruiken om te moorden. De aan leverkanker overleden FEM-directeur Arnick Boons vond steun bij zijn geloof, al schreef hij in een brief aan docenten en medewerkers dat God hem te vroeg had geroepen. Maar hij berustte daarin.

Twee sociologen van de Universiteit Utrecht schrijven vandaag in Trouw dat religie integratie niet in de weg staat. Bij de tweede generatie Marokkanen ziet 96% zichzelf als moslim en identificeert 55% zich nog met het land van herkomst; bij de Turken is dit respectievelijk 91% en 60%. Hoe zal dit er over een paar honderd jaar uitzien?