Columns

Schurken en schuren

Schurken heeft iets weg van snurken en daarom iets negatiefs, terwijl hurken een positievere perceptie bij mij teweeg brengt. Jongeren op de dansvloer denken daar weer anders over. Jongens wrijven op de maat van de muziek met hun vaak harde geslachtsdeel tegen het achterwerk van een meisje, dat een beetje voorovergebogen met d'r billen schudt. Dit wordt zowel schurken als ook wel schuren genoemd. Ze komen dicht bij elkaar en schijnen het beiden lekker te vinden.

Met schuurpapier kan je iets gladstrijken. Op hogescholen moet ook nog wel eens iets geëffend worden. Soms schuurt het ook tussen hogescholen, zoals de HU en de HKU, die maar mondjesmaat met elkaar samenwerken. Waren ze twintig jaar geleden heel anders, tien jaar geleden gewoon anders, maar tegenwoordig overlappen sommige opleidingen op het gebied van management en marketing.

De HKU geeft adviezen voor ondernemers en krijgt daarvoor o.a. steun van het MKB, het EpertCMKB, de gemeente Utrecht en het Ministerie van Economische Zaken. Bijvoorbeeld voor hun regelmatig verschijnende Magazine voor Cultureel en Creatief Ondernemers. Werkt de nieuwe HU-specialisatie Creative Industrie (een samenwerking van de FCJ, FEM en FNT) al samen met de HKU? Met andere woorden zijn ze samen al een beetje aan het schurken en schuren?