Columns

Wanneer begint ontmoskeeing in ons land?

Hoe het tweeduizend jaar voor Christus stond met de verschillende geloven weet ik niet, maar dat religies al ruim twintig eeuwen gezorgd hebben voor conflicten, weten we maar al te goed. In ons land is in het verleden flink gevochten voor godsdienstvrijheid. Pas in de tweede helft van de vorige eeuw kon een protestantse slager of bakker aan een katholiek zijn waren verkopen, of omgekeerd. Zelfs in de politiek verenigden de ARP, de CHU en de KVP zich tot het CDA.

Het aantal niet-kerkelijken nam toe, voornamelijk in de grote steden. En toen kwamen er ineens een groot aantal mohammedanen oftewel islamieten naar ons land en naar de andere West-Europese landen. Moskeeën verschenen en het aantal minaretten nam overal toe. Voor ons land is het geen probleem, want over een aantal decennia zal het aantal islamieten stabiliseren en zal ook de ‘ontmoskeeing’ intreden.

Alleen is men elders in de wereld nog steeds godsdienstoorlogen aan het uitvechten. Dichtbij waren dat de Noord-Ieren (protestanten en katholieken), iets verderop in het Midden-Oosten de Sjiieten en de Soennieten, in Afghanistan de gematigde islamieten tegen de Taliban. En nu maken extremistische islamieten landen ten zuiden van de Sahara onveilig. Terwijl al die geloven liefde prediken.