Nieuws

Bouw RIVM-gebouw begint: kans op overlast

Tussen 8 februari en mei 2016 kunnen medewerkers en studenten van de Faculteit Educatie aan de Padualaan 97 soms overlast verwachten van de nabijgelegen hei-werkzaamheden. Deze hei-werkzaamheden zijn nodig voor de nieuwbouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

De bouw van het pand, dat Weg tot de Wetenschap gaat heten, zal onvermijdelijk voor hinder zorgen door de nabije ligging, aldus een intern bericht op sharepoint. Volgens contactpersoon Michel Prot zullen medewerkers en studenten trillingen voelen en geluiden horen, maar niet van zo'n aard dat werken niet mogelijk is. Het is volgens berekingen aanvaardbaar, aldus Prot. Het geven van onderwijs zal dus gewoon doorgaan. 

Tentamens
Bij het in de grond inbrengen van de funderingen worden de tentamenperiodes van de HU vermeden. Medewerkers die te veel last hebben van de bouw, worden tijdelijk doorverwezen naar andere HU-onderwijslocaties. Aankomende week zullen medewerkers van het bouwproject rondlopen in het gebouw om metingen te verrichten ter controle. Prot meldt dat studenten en medewerkers hem direct kunnen benaderen met klachten, telefonisch via 06 24 83 67 90. 

De nieuw te bouwen kolos waar het allemaal om gaat bevat 70.000 vierkante meter vloeroppervlak en bestaat onder meer uit veertig laboratoria, 144 werkplekken en 19 overlegruimtes. Er komen 2200 mensen te werken. Op de plek waar het complex verschijnt, werd eerder het Wentgebouw, ofwel ‘de Ponskaart’, gesloopt.

Meer informatie op www.wegtotdewetenschap.nl