Nieuws

BuddyGoDutch: meer persoonlijk contact met internationals nodig

Internationale studenten tijdens Koningsdag

Ook internationale studenten in Utrecht vinden vaak geen aansluiting met hun collega’s uit Nederland. Christien van Campen, voorzitter van BuddyGoDutch, bevestigt de uitkomsten van een verkennend onderzoek. ‘Ook wij horen vaak van onze internationale leden dat zij zich niet altijd welkom voelen in Nederland en alleen maar met andere internationals omgaan.’

Eenzaamheid onder internationale studenten komt veel voor, blijkt uit onderzoek van studentenorganisaties ISO en LSVb en het Erasmus Student Network Nederland (ESN). Eén op de drie internationals heeft wel eens depressieve gevoelens. Ook kan de voorlichting beter. Een beperkt aantal buitenlandse studenten is bekend met bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Harde conclusies zijn niet te trekken gezien het beperkt aantal respondenten van 311 studenten tijdens de enquête, waarschuwen de organisatoren. Wel onderstreept BuddyGoDutch, een organisatie die ijvert voor de integratie van buitenlandse studenten in Utrecht, de uitkomsten van het onderzoek. Drie vragen aan voorzitter Christien van Campen van BuddyGoDutch.

Herkennen jullie de situatie zoals geschetst in het onderzoek van ESN, ISO en LSVb?
‘Wij herkennen de situatie zeker. Ook wij horen vaak van onze internationale leden dat zij zich niet altijd welkom voelen in Nederland en alleen maar met andere internationals omgaan. Door juist evenementen voor zowel die internationals als Nederlandse studenten te organiseren hopen wij die bubbel te doorbreken. De internationale studenten voelen zich vaak vergeten en worden niet goed genoeg opgenomen in de Nederlandse samenleving.’

Hoe moet dit volgens jullie aangepakt worden?
‘Er moet meer aandacht komen voor internationale studenten. De HU draagt hier al goed aan bij. Wij zijn zelf elk semester aanwezig op de Oriëntatiedagen van de HU, waarop zij, naar onze mening, een redelijk goede introductie krijgen en een duidelijk advies ontvangen om actief deel te nemen aan een internationale studentenvereniging, zoals BuddyGoDutch.’

‘Wat wij echter nog te weinig zien is een langer doorlopende zorg voor de internationals. Juist na de start van het semester kunnen internationals die niet naar verenigingen of andere activiteiten gaan buiten de boot vallen. Hier zou de HU een grotere rol in kunnen spelen; persoonlijk contact met de internationals kan daarvoor een oplossing zijn.’

Is er ook een rol weggelegd voor andere organisaties?
‘BuddyGoDutch is nog maar een jonge vereniging en heeft in haar korte levenstijd al een grote groei gemaakt. Deze groei alleen al laat zien dat er vanuit de internationals behoefte is om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Niet alleen internationale verenigingen, maar ook verenigingen die zich in eerste instantie meer focussen op alleen Nederlandse studenten, kunnen een bijdrage leveren door zich actief open te stellen voor de internationals.’