Nieuws

Bussemaker: selecteren om prestatieafspraken mag niet

Onderwijsminister Bussemaker waarschuwt opnieuw dat instellingen de studentenstop niet mogen misbruiken om studenten aan de poort te selecteren. Maar op dit moment gebeurt dat volgens haar nog niet.

Steeds meer ‘gewone’ studies voeren een studentenstop in, bleek in januari. Ze doen dit niet altijd omdat ze de toeloop van eerstejaars niet aankunnen, of omdat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat, maar ook om betere of meer gemotiveerde scholieren te trekken.
 
Wordt de numerus fixus misbruikt als een vorm van selectie aan de poort, vroeg D66-parlementariër Paul van Meenen aan de minister. Zij ziet dat niet zo, schrijft ze aan de Tweede Kamer: 'Mijn indruk is dat instellingen capaciteitsbeperking niet gebruiken als sluiproute om de beste studenten te mogen selecteren.'
 
Mochten ze dat wel van plan zijn, dan weet Bussemaker hen te vinden. Ze is fel tegen selectie aan de poort om de prestatieafspraken te halen. Dat is volgens haar 'niet het middel om de onderwijskwaliteit te verhogen'.
 
Bussemaker liet in januari al weten dat ze misbruik niet zou tolereren: 'Ik hou dit scherp in de gaten en heb de VSNU gevraagd dat ook te doen. De numerus fixus is niet bedoeld als sluiproute om selectie aan de poort te kunnen toepassen. Het is een instrument om bij te grote toestroom van studenten de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen.'