Nieuws

CAO-hbo: tussen de 6 en 14 procent erbij

Er is een principe-akkoord voor de cao-hbo. Iedereen krijgt er een duidelijk bedrag bij. Wel lopen de percentages uiteen van 6 tot bijna 14 procent.

De stijging van het salaris hangt af van de schaal waarin je zit. De laagste schalen krijgen er het meeste bij (13,81 procent voor schaal 1), alles boven schaal 12 krijgt er 6,36 procent bij.

Ditmaal is er deels gewerkt met nominale bedragen in plaats van percentages. De salarissen in schaal 1 tot en met 10 stijgen met 150 euro bruto per maand. Bij schaal 11 en 12 wordt dat 100 euro bruto. Vervolgens gaan alle salarissen (dus ook schaal 13 en hoger) met 6,36 procent omhoog.

Dat leidt tot een rekenoefening die door de Aob als volgt is uitgerekend:

Daarnaast komt er een extra trede in de schalen 11 en 12 aan de bovenkant van de schaal. Wie nu aan het plafond van schaal 11 en 12 zit, komt automatisch in die nieuwe, hogere trede terecht. Bij salarisschaal 11 komt er ook een trede bij aan de onderkant.

Minimaal schaal 11 voor elke docent

Als extraatje volgt voor alle hbo-medewerkers in september een eenmalig bedrag van 833 euro bij een voltijdbaan. Deeltijders ontvangen dit bedrag naar rato.

Ook belangrijk: Alle hbo-docenten moeten minimaal in schaal 11 zitten. De Aob zegt daarover: ‘Voortaan moeten nieuwe functies waarvoor hogescholen een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) en een Basiskwalificatie Examinering (BKE) wordt gevraagd, minstens in salarisschaal 11 worden gewaardeerd. De oude afspraak over masters vervalt. Dit schept duidelijkheid dat volwaardige docentfuncties minstens in schaal 11 horen.’

Daarnaast moeten de instellingen beoordelen of docenten die nu in schaal 10 zitten eigenlijk een schaal omhoog moeten. De Aob verwacht dat daardoor veel docenten nog een stap zullen maken. Functies die niet aan de criteria voldoen, krijgen een andere benaming dan ‘docent’. Het is even afwachten hoe de collega’s in schaal 10 dan gaan heten.

Long covid

Nieuwe afspraak is tot slot dat hogescholen voorkomen dat zieke medewerkers tot het bestaansminimum terugvallen. Scholen sluiten daarvoor een collectieve verzekering af of garanderen een minimum inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Deze afspraak geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Daarmee vallen ook mensen die ziek zijn geworden tijdens de covid-pandemie er onder.

Morgen!

De nieuwe cao moet lopen van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024. De loonsverhoging geldt per 1 juli 2023, dat is morgen al.

Er is nog wel goedkeuring nodig van alle achterbannen. CNV Onderwijs en AoB melden dat ze de cao met een positief stemadvies aan de leden voorleggen en dat ze komende week een definitief besluit nemen. De Vereniging Hogescholen legt het op 7 juli aan alle leden voor.