Nieuws

College en Hogeschoolraad overleggen over impasse

Het college van bestuur en de Hogeschoolraad komen woensdag bijeen om te proberen uit de impasse te komen. De HSR keurde vorige week een reglement af waardoor de opheffing van de faculteiten per 1 januari 2017 wordt vertraagd.

De HSR moest 16 november instemmen met twee reglementen om de voortgang van de organisatieverandering door te laten gaan. De raad ging akkoord met het bestuurs- en beheersreglement (na een week eerder tegen te hebben gestemd om te kunnen overleggen met de achterban). De ‘Overgangsregeling medezeggenschap’ werd afgelopen woensdag door de raad verworpen.

Hierdoor is opheffing van de facultaire structuur met ingang van het nieuwe kalenderjaar niet meer haalbaar, schreef het college in een verklaring (inloggen). De vergadering van de HSR op woensdag 23 november is geannuleerd. In plaats daarvan gaan het college en HSR tijdens een besloten bijeenkomt in overleg over mogelijke oplossingen.