Achtergrond

College met een boterham op schoot

Posters met aankondigingen voor lunchmeetings: je hebt ze misschien weleens zien hangen in de wc of op de koffieautomaat. Trajectum ging langs bij een lezing georganiseerd door het Kenniscentrum Sociale Innovatie. 

Vlakbij de ingang op Padualaan 101 zit het Kenniscentrum Sociale Innovatie, goed zichtbaar door de glazen wanden. Het centrum is een samenwerkingsverband van tien lectoraten, met als officiële doelstelling: bijdragen aan een inclusieve, rechtvaardige en veilige samenleving; via praktijkgericht onderzoek van actuele maatschappelijke vraagstukken

De lunchmeeting van 15 november staat in het thema van kindermishandeling. Docenten, studenten, onderzoekers en andere professionals komen onder lunchtijd samen om te praten over dit zware thema. Onderzoekers vertellen over hun bevindingen. Ook vanuit Veilig Thuis, advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, is iemand aanwezig. Medewerkers raken al snel in gesprek over de rol die onderwijs- en zorgprofessionals kunnen spelen in het geval van kindermisbruik.

Studenten

‘Het is een laagdrempelige manier van kennis overdragen’, vertelt organisator Danielle van Wallinga. ‘Zo willen we onderzoek toegankelijk maken.’

De lunchmeetings worden ongeveer tweemaandelijks georganiseerd en hebben steeds een ander thema. ‘De vorige keer ging het over studenten en financiële zorgen.’ Hoewel studenten van harte welkom zijn, weten zij de weg naar de lunch meeting niet vaak te vinden. ‘Misschien dat we nog niet de goede kanalen hebben gevonden om studenten te bereiken’, denkt Danielle.

Drankje

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie is niet het enige dat dergelijke meetings organiseert. Ook de kenniscentra Leren en Innoveren en Economisch Sterke en Creatieve Stad organiseren lezingen waarbij je aanwezig kunt zijn. Laagdrempelig bedoeld, dus grijp je kans als een onderwerp je interesse wekt. Gratis college, met kans op een koekje en een drankje.