Kort

Collegelid verdiende in 2020 meer dan toegestaan, maar dat is een ‘optische overschrijding’

Collegelid Tineke Zweed heeft in 2020 meer verdiend dan volgens de Wet normering topinkomens (WNT) is toegestaan. Zij ontving 208.436 euro aan bezoldiging, terwijl het maximum is gesteld op 201.000 euro, dus kreeg zij ruim 7000 euro boven de norm.

Dat staat in het HU-jaarverslag 2020 dat de hogeschool vlak voor de vakantie heeft gepubliceerd. Het gaat om een ‘optische overschrijding’ en is toegestaan, staat er bij. Oorzaak is de afspraak dat zij met ingang van januari 2020 het vakantiegeld per maand krijgt uitbetaald. Eerder kreeg zij – zoals gebruikelijk – in mei het totale bedrag uitgekeerd. Daardoor is een deel van de tegoeden uit 2019 in 2020 overgemaakt en ontstond de overschrijding.

De beloning van collegevoorzitter Jan Bogerd zat 2 euro onder het WNT-maximum van 201.000 euro en collegelid Wilma Scholte op Reimer bleef er ruim onder. Eerder bleek toenmalig collegelid Anton Franken iets meer te verdienen dan het maximum van de WNT, maar dat viel onder het overgangsrecht.