Kort

Conclusie uit rapport Algemene Rekenkamer: universiteiten krijgen al bijna veertig jaar te weinig geld

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de ‘ramingsmodellen’ van meerdere ministeries. Daarmee schatten ze in hoeveel geld er nodig is.

Uit het rapport blijkt dat het budget voor universiteiten is gebaseerd op een deel voor onderwijs (2,5 miljard euro) en een deel voor onderzoek (2,2 miljard euro). Voor onderwijs wordt het budget jaarlijks aangepast op basis van het aantal studenten. Het onderzoeksdeel is sinds 1984 niet meegegroeid.

De medewerkers van OCW zijn daar zelf vooralsnog niet gealarmeerd over. ‘De financiële positie van universiteiten was immers gezond en Nederland scoorde internationaal goed met wetenschappelijk onderzoek.’

De universiteiten zien in het rapport hun vermoedens bevestigd: ze willen er jaarlijks ruim een miljard euro bij.