Kort

Coronamonitor hoger onderwijs baart Landelijke Studentenvakbond zorgen

Vanochtend stuurde onderwijsminister Van Engelshoven de resultaten van de coronamonitor in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs naar de Tweede Kamer. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over de zorgwekkende cijfers over studentenwelzijn.

LSVb-voorzitter Lyle Muns: ‘Studenten geven massaal aan last te hebben van concentratie- en motivatieproblemen door het vele online onderwijs. Ook hebben steeds meer studenten te maken met sombere gevoelens. We moeten oppassen dat er naast de coronacrisis ook nog een welzijnscrisis ontstaat onder jongeren.’

Daarnaast meent de vakbond dat onderwijsinstellingen meer locaties zouden kunnen huren. Muns: ‘De breed gedragen zorgen over de onderwijskwaliteit laten zien dat het online onderwijs geen vervanging kan zijn van fysiek onderwijs.’

In de coronamonitor staat dat studenten tot nu toe weinig studievertraging opgelopen hebben. Maar vooral hogescholen verwachten studievertraging volgend semester vanwege uitgestelde vakken en stagetekorten. In dat geval zullen de studenten gecompenseerd moeten worden, aldus Muns.