Columns

Cultuurverschil

Henk Penseel was (onder andere) docent aan de HU en blogt sinds 2010 voor de Trajectum-site. Ditmaal over focus en cultuurverschillen. 

Mensen die focussen, komen verder dan chaoten. Door je ergens in vast te bijten en door te zetten, bereik je iets, daar waar de chaoot al tig andere dingen niet heeft afgemaakt. Ik ben ook een beetje behept met zo’n chaotisch brein. Als ik een artikel lees, dan wil ik daarvan iets meer weten en kruip achter mijn computer (jongere generaties pakken hun mobiel). Dan kom ik weer dingen tegen die ik ook interessant vind.

Dit is een valkuil (een te veel gebruikt modewoord, maar ik weet even geen equivalent) voor studenten die voor hun scriptie veel moeten lezen. Lees wetenschappelijke artikelen, dat kan je scriptie beter maken, zeg ik geregeld tegen studenten die ik begeleid. Kijk dan onderaan naar de literatuurlijst, want daar vind je misschien relevant materiaal dat je kan gebruiken en je verder helpt.

Zelf verdwaalde ik dan vaak, omdat ik weer zoveel interessante zaken tegenkwam, terwijl die teksten weinig te maken hadden met het onderwerp waarover mijn artikel moest gaan. Inmiddels ben ik ook weer ver verwijderd van het oorspronkelijke idee, waarvoor ik met deze column begon.

Beschouw bovenstaande als een inleiding op het verschil tussen de Aziatische cultuur en die in het westen, waarover veel onderzocht en geschreven is door Geert Hofstede en Fons Trompenaars. In het westen met meestal individualistische culturen, krijgt iemand meer de kans om anders te zijn dan in collectivistische culturen, zoals Korea of China. De groep houdt je in het gareel, gij moogt niet afdwalen.

In ons hoger beroepsonderwijs is het werken in projecten al decennialang gebruikelijk. Het beoordelen van studenten binnen zo’n groep vinden sommige docenten en ook studenten, als gevraagd wordt elkaar te beoordelen, lastig. Voor studenten uit Aziatische landen is ‘t juist vreemd om alleen te studeren. Veel Chinese studenten die naar ons land komen, hebben door de cultuurverschillen aanpassingsproblemen.

De meeste buitenlandse studenten die in ons land studeren, komen uit Duitsland, daarna komen de Chinese studenten, 4500 het afgelopen jaar. In totaal 135 meer dan vorig jaar, maar daarvan is het aantal dat naar hogescholen ging, verminderd. Nuffic geeft voor deze daling als reden dat er in China meer aandacht en geld is voor hoger beroepsonderwijs.

Ik kwam op het idee voor het schrijven van deze column door artikelen in Trouw van Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies, en van Leen Vervaeke in Het Parool over de toenemende druk op Chinese scholieren om te presteren. Beiden komen in dit verhaal niet meer voor. Ja, nu even.