De invloed van internationalisering

'Ik zou degenen een schop onder hun kont willen geven die de mogelijkheid niet pakken om in het buitenland te gaan studeren of stage te gaan lopen.'

Henk Penseel was (onder andere) docent aan de HU en blogt sinds 2010 voor de Trajectum-site. Ditmaal: een pleidooi om in het buitenland te gaan studeren en buitenlandse studenten hier te verwelkomen.  

Aan de ene kant strijd ik voor een betere beheersing van onze taal door leerlingen en studenten. Aan de andere kant ben ik een fel voorstander van internationalisering. Ik zou degenen een schop onder hun kont willen geven die de mogelijkheid niet pakken om in het buitenland te gaan studeren of stage te gaan lopen. Ook hoop ik dat onze onderwijsinstellingen hun best doen om veel buitenlandse studenten welkom te heten, al betekent dit dat er geleidelijk vaker in het Engels lesgegeven wordt.

Zo was ik afgelopen donderdag in Castricum moderator bij presentaties in het Engels van leerlingen uit de hoogste klassen van zes vwo-scholen, waar tweetalig wordt lesgegeven en die aangesloten zijn bij het Worldschool Network. Dat is de schakel tussen deze scholen, de politiek, wetenschap, bedrijfsleven en tal van opdrachtgevers. Dit keer ging het om goededoelenorganisaties die actief zijn in Afrika.

De afgelopen week was er veel aandacht voor internationalisering in de media door een publicatie van het CPB (Centraal Planbureau) over de voordelen van het studeren in het buitenland en een publicatie van Nuffic over de populariteit van het hoger en universitair onderwijs in ons land. Daardoor blijft de discussie gaande over het toenemend aantal lessen en colleges in het Engels.

‘We zien dat steeds meer afgestudeerden hier blijven’, zegt een woordvoerder van de universiteitsvereniging VSNU in Trouw (1-4-17). Andersom is ook het geval. Volgens het CPB studeren Nederlandse studenten steeds vaker enige tijd aan een buitenlandse instelling. Afgestudeerden die in het buitenland gestudeerd hebben, verdienen een hoger salaris, al is het niet duidelijk of de studie in het buitenland hiervan de oorzaak is.

Nuffic meldt dat er in studiejaar 2016/17 ruim 112.000 internationale studenten in Nederland studeerden. Daarvan volgden ruim 81.000 van hen een volledige studie, de rest kwam voor een korter verblijf. In totaal studeren er studenten met 164 verschillende nationaliteiten in het hoger onderwijs. Maar er is geen verdringing door buitenlandse studenten op hbo’s zegt Nuffic-directeur Freddy Weima in Trouw (30-03-17). Het percentage internationale bachelorstudenten is met minder dan 10% juist laag.

Die buitenlandse studenten die het hier naar hun zin hebben, blijven ook na hun studie in ons land wonen en werken. Zij dragen bij aan innovatie en de Nederlandse kenniseconomie. Nuffic schat dat circa 25% van internationale studenten een leven lang in Nederland blijft. Daarmee draagt deze jaarlijkse brain gain ongeveer €1,57 miljard bij aan de Nederlandse kenniseconomie. Dat moet toch als muziek in de oren klinken voor rendementsdenkende politici.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...