Achtergrond

De Nationale Studenten Enquête: wat vertellen de uitslagen ons?

Studenten met hun mobieltje. Foto: Kees Rutten

Tot 10 maart hebben studenten de tijd om hem in te vullen: de Nationale Studenten Enquête (NSE). Speciaal voor Trajectum analyseerden zes studenten van de minor Datavisualisatie en Infographics de NSE-uitslagen over meerdere jaren. Check jouw opleiding en de tienjaren-trend van de HU.

In het data-onderzoek zijn de scores van hogescholen in de afgelopen tien jaar bij elkaar gezet. Dat maakt eens te meer duidelijk dat de HU vaak (bijna) onderaan staat, samen met Inholland. Avans staat alle jaren bovenaan. Voor de vaste volgers van ranglijsten en Keuzegidsen zal het geen verrassing zijn. Wel laat het de hardnekkigheid van het probleem nog eens zien: wegkomen bij die onderste plaatsen is domweg niet eenvoudig.

Overigens: de NSE toonde in 2019 geen resultaten omdat er onderweg teveel misging bij het invullen van de vragenlijsten. Het jaar daarop gooide corona roet in het eten.

De optelsom van hogescholen wordt vaak gemaakt. Minder bekend zijn de overzichten waarin opleidingen binnen de HU met elkaar worden vergeleken. In onderstaand meerjarenoverzicht is dat wel gedaan voor de hoogst- en laagst scorende voltijds bachelor opleidingen.

De opleiding tot leraar Frans blijkt daarbij een hardnekkige laatste plaats te bezetten, op duidelijke afstand van het landelijk gemiddelde. Aan de positieve kant staat Vaktherapie als best scorende opleiding binnen de HU. Die trekt daarbij ongeveer gelijk op met het landelijk gemiddelde van Vaktherapie-opleidingen.

Ook interessant: de vijf laagst scorende opleidingen en de vijf opleidingen met de beste scores. Ook hier gaat het alleen om de voltijds bachelor opleidingen, en dan voor het afgelopen jaar (NSE 2023).

Deze top-vijfjes bieden uiteindelijk ook een stevige nuancering bij de vraag wie de beste of slechtste zijn. Het laat namelijk zien dat de scores uiteindelijk niet zo ontzettend veel van elkaar verschillen. Haal de hoogste en laagste score weg en de rest van alle opleidingen scoort tussen 3,31 en 3,84. Dat is op een vijfpunts-schaal geen mega-groot verschil en eigenlijk nooit heel slecht.

Nog meer nuancering: de minor-studenten vroegen 17 studenten naar hun mening over de NSE. De ene helft ziet het als een ‘nauwkeurige weergave van hun ervaring’, maar het andere deel herkent zich er niet in. Daarnaast vinden veel studenten de vragenlijst te lang, willen ze tegelijkertijd meer ruimte voor open vragen en zijn ze soms vooral gemotiveerd door de kans op een bol.com-bon. Bij de uitslagen twijfelen ze over de representativiteit: wat zegt zo’n enquête als maar een klein deel het invult?

Tegenover die nuance staat ook echter een opvallende overeenkomst. Vraag aan studenten buiten de NSE om wat ze van de opleiding vinden, en ze komen tot een oordeel dat zich vooral laat samenvatten met: de sfeer op de opleiding is goed, de communicatie kan beter. En laat die samenvatting nou ook vaak de uitkomst zijn van de NSE: studenten beoordelen de sfeer op de opleiding vaak positief en zijn minder tevreden over informatie en communicatie binnen de opleiding.

En nog even over de representativiteit en de vraag wat er met de resultaten gebeurt: daarop geeft de site van NSE antwoord: de enquête heeft een respons die schommelt tussen 34 en 40 procent. Dat maakt het behoorlijk representatief. De uitslagen worden gebruikt in studiekeuzeinformatie en door beleidsmakers van hogeschool tot ministerie.

Tot slot: Ben jij benieuwd hoe jouw opleiding de afgelopen drie jaren heeft gescoord binnen de NSE? Zoek het op in onderstaande interactieve grafiek. Vul de naam van je opleiding in en je krijgt direct een overzicht van de laatste drie jaar.

https://public.flourish.studio/visualisation/16412597/