Kort

De trend zet zich door: we blijven steeds langer thuiswonen

Bijna 46 procent van de jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar woont nog thuis. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.


Ten opzichte van twintig jaar geleden ziet het CBS een duidelijke stijging, toen lag het percentage thuiswoners nog onder de 40 procent. De toename begon al in 2010. Sinds 2015 is er vooral een groei onder 18- tot 21-jarige studenten te zien. Dat laatste is vooral te verklaren door het leenstelsel.

Nu weer een basisbeurs voor alle uitwonende studenten is, lijkt een daling van thuiswoners in de toekomst voor de hand te liggen. Maar op basis van de CBS-cijfers lijkt dat nog niet zo zeker te zijn. Daaruit blijkt namelijk ook dat steeds vaker jong-volwassene die al werken ook thuis blijven wonen – waarschijnlijk omdat er geen betaalbare woning te vinden is.