Kort

De Universiteit van Utrecht staakt deelname aan diversiteitsproject vanwege bezwaren medewerkers

Universiteit werkt voorlopig even niet mee aan het initiatief van het kabinet om kansengelijkheid op de arbeidsmarkt te bevorderen: de Barometer Culturele Diversiteit. Deze barometer, uitgevoerd door het CBS, beoogt diversiteit in migratie-achtergrond van de onderwijsinstelling te meten.

Medewerkers ontvingen op 17 maart een e-mail waarin de betrokkenheid van de UU werd aangekondigd. Daarin stond:  ‘de Culturele Barometer kan bijdragen aan monitoring van het personeelsbestand op diversiteit en daarom heeft de Universiteit Utrecht het voornemen om enkele van jouw (persoons-) gegevens uit haar personeelsadministratie te delen met het CBS’.

Het zou gaan om geboortedatum, postcode en huisnummer, geslacht, functie, loonschaal, vast of tijdelijk contract en de faculteit waar de medewerker op 31 december 2020 werkzaam was. 7,9 procent van de medewerkers weigerde deelname.

De Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden doen ook mee aan het initiatief.