Kort

Dick de Wolff stopt als interim bij de Dienst Bedrijfsvoering

Dick de Wolff, interim-directeur bij de Dienst Bedrijfsvoering, treedt vanwege gezondheidsproblemen per 1 juni terug. Hij was sinds 2007 directeur van de Faculteit Educatie. Na het opheffen van de faculteiten werkte hij als interim-directeur bij de diensten Onderwijs, Onderzoek & Studentenzaken en bij Bedrijfsvoering. Jeroen Berendsen, voormalig opleidingsmanager, is aangesteld als tijdelijk directeur bij Bedrijfsvoering.