Nieuws

Diederik Stapel eerste gast Utrecht College Tour

De Utrecht College Tour start dinsdag met een bijzondere gast: Diederik Stapel. De frauderende wetenschapper werd in september 2011 ontmaskerd toen bleek dat hij onderzoeksresultaten had aangepast en verzonnen.

Dinsdagavond 13 mei is de eerste try-out van het nieuwe Utrecht College Tour. Studenten mogen Stapel ondervragen in Instituto Cervantes aan het Domplein in Utrecht. Hij wil de studenten openhartig vertellen over de misstappen die hij heeft begaan en onder leiding van bestuurders van de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) David Ollivier de Leth en Klaske Schep blijft er hopelijk geen vraag onbeantwoord.  

Expertise delen
De Utrecht College Tour wordt georganiseerd door Studium Generale Hogeschool Utrecht en ingevuld met hulp van LeF (van School voor Journalistiek Hogeschool Utrecht) en Perikles (van USBO Universiteit Utrecht), vereniging SIB Utrecht en studentenorganisatie Vidius. Ook de presentatoren komen uit deze hoek. Studium Generale-coördinator Joost de Bruin vertelt: ‘Het is mooi om te zien dat de verenigingen van elkaars expertise gebruik maken, bijvoorbeeld in het benaderen van gasten en het voorbereiden van de interviews.’

De Utrecht College Tour wordt georganiseerd om gedreven studenten interactief in gesprek brengen over de levens- en carrièrelessen van inspirerende sprekers uit het (inter)nationale hoger onderwijs, politiek, media en maatschappelijke organisaties. Er staan na de zomer sessies gepland met TivoliVredenburg-directeur Frans Vreeke en burgemeester Jan van Zanen.

Utrecht College Tour en NRT College Tour
Of deze onder de naam Utrecht College Tour mogen worden georganiseerd staat overigens ter discussie, omdat de eerste editie van deze lokale activiteit dermate veel aandacht in de media krijgt, dat de organisatoren van de NTR College Tour ‘vanwege mogelijke verwarring met de College Tour op TV’ verzocht hebben de activiteiten onder een andere naam voort te zetten. De samenwerkingspartners beraden zich over dit verzoek. Wanneer dit besluit genomen is, worden definitieve data voor nieuwe sessies na de zomer bekend gemaakt.

Er zijn nog een paar onbezette stoelen voor het evenement, aanmelden kan via deze Facebookpagina.