Nieuws

Drie gele kaarten voor hbo

Onderwijskeurmeester NVAO heeft eind vorig jaar drie gele kaarten uitgedeeld. Twee gingen er naar de particuliere hogeschool LOI en één naar de Hogeschool van Amsterdam.

Bij de HvA kwam de hbo-masteropleiding leraar Frans niet door de keuring omdat ze te weinig eisen stelt aan het ‘educatieve onderzoek’ dat studenten voor hun afstudeerwerk verrichten.

De eerstegraadslerarenopleiding heeft verbeteringen aangekondigd. In het voorjaar van 2014 moet uit nieuw afstudeerwerk blijken of die effect hebben gehad.

De LOI-deeltijdstudies toegepaste psychologie en bedrijfskunde kwamen ook niet door de accreditatie, maar krijgen eveneens een herkansing. De opleidingen moeten de komende maanden onder meer aantonen dat het niveau van de eindscripties aan de hbo-standaard voldoet en dat het nieuwe onderwijsprogramma tot verbeteringen leidt.