Kort

Driekwart docenten ziet kwaliteitsdaling door online onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs in het mbo en hoger onderwijs is gedaald, nu de lessen grotendeels thuis plaatsvinden. Dat blijkt uit een enquête onder 1639 leden van onderwijsbond AOb. Driekwart van de docenten in het mbo en hoger onderwijs ziet deze achteruitgang, op de universiteit geldt dit voor 69 procent van de docenten. ‘Online onderwijs is een ramp,’ zo vatte een van de respondenten het samen.

Uit de enquête blijkt ook dat de meerderheid van het onderwijspersoneel met een flink hogere werkdruk sinds de coronacrisis kampt. Online vergaderingen, zorgen over het leerproces van studenten, gebrek aan scheiding tussen werk en privé en de verschillende soorten interacties via telefoon en mail liggen hieraan ten grondslag.