Nieuws

‘Een baan bij een bank is mijn droom’

Tijdens een bijeenkomst in het auditorium van de Faculteit Educatie werd maandagochtend 1 februari het startschot gegeven voor de pre-bachelor voor vluchtelingen met een ict-achtergrond.

De Nederlandstalige dagopleiding duurt een half jaar en wordt gevolgd door 23 vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De meesten komen uit Syrië, maar er zijn ook studenten uit Iran, Eritrea en Somalië. Het gros van hen is man, maar er doen ook enkele vrouwen mee. Zij krijgen maximaal 28 uur per week les; twintig uur taalonderwijs, vier uur ict-vaardigheden en vier uur studieloopbaanbegeleiding. Docenten van vier faculteiten werken mee.

Oorlog
Yassin is een van de vluchteling-studenten. Hij is in september 2014 uit Syrië naar Nederland gevlucht en heeft in zijn moederland een ict-opleiding gevolgd. De student is ervandoor gegaan vanwege de oorlog. Yassin wilde niet in militaire dienst. ‘Ik wil niet vechten voor Assad maar ook niet tegen hem. Ik ben een vredelievende jongen’, verklaart hij.

Iedereen in deze groep beschikt over een verblijfsvergunning, heeft een ict- of wiskundige achtergond, woont in de provincie Utrecht en is de Nederlandse taal voldoende machtig om de opleiding te kunnen volgen. De studenten zijn wel nog bezig met hun inburgeringstraject en ontvangen een uitkering van de gemeente Utrecht.

Gemeente
De HU verzorgt de opleiding en werkt samen met meerdere partners. De gemeente Utrecht selecteerde de kandidaten in samenspraak met de HU en en de stichting voor vluchteling-studenten UAF. De gemeente betaalt gedeeltelijk de begeleiding via UAF. Softwarebedrijf AFAS stelt laptops en andere studiemiddelen ter beschikking en verzorgt bedrijfsbezoeken, terwijl ict-marktplaats SurfMarket softwarepakketten aanbiedt.

Het is de bedoeling dat de studenten na deze vooropleiding een reguliere bachelor gaan volgen. Daarmee vervalt hun uitkering en maken ze aanspraak op studiefinanciering van DUO of van UAF. De pre-bachelor is een proef en richt zich op de ict-sector omdat daar de kans op een baan het grootst is. Afhankelijk van de ervaringen wordt bekeken of er uitbreiding mogelijk is in andere branches, zoals de zorg, accountancy en hospitality.

Afgestudeerd
Yassin wil na de pre-bachelor een ict-opleiding volgen aan de HU, vertelt hij. ‘Nadat ik in vier jaar ben afgestudeerd, hoop ik dat ik in de bankensector aan het werk kan. Een baan bij een bank is mijn droom.’