Nieuws

Eerste Utrechtse protestbijeenkomst: geen agenda, veel brainstormen

De eerste ‘open brainstorm’ van De Nieuwe Universiteit Utrecht woensdagavond was een lange zit, leverde weinig concreets op en ging vooral over de situatie aan universiteiten.

In navolging van studenten in Amsterdam gaf Studentenunie VIDIUS de aanzet tot protest in Utrecht. Zowel hogeschool- als universitaire studenten verenigen zich in de locale afdeling van De Nieuwe Universiteit. De plenaire sessie in een universiteitsgebouw aan de Drift vond plaats in een volle collegezaal. Ruim tweehonderd studenten en medewerkers, waaronder een delegatie uit Amsterdam, discussieerden gemoedelijk en drie uur lang over zaken die hen dwarszitten.

Handen wapperen
Aanvankelijk poogden de twee debatleiders een agenda voor de avond op te zetten. Maar op voorstel vanuit de zaal wordt er voorlopig alleen gebrainstormd. De voertaal was vooral Engels, vaak gelardeerd met Nederlandse woorden zoals ‘rendementsdenken’. Iedereen kon zijn zegje doen. Als mensen instemming wilden betuigen met een spreker gebeurde dat door met de handen omhoog te wapperen. Het gaf het debat een ordentelijk en gedisciplineerd karakter. Het voorkwam geschreeuw en door elkaar praten.

Op het bord verschenen na verloop van tijd de termen ‘decentralisation’, ‘bureaucratisation’ en ‘top-down governance’, de centrale thema’s van de beweging. Iemand uit de zaal ontdekte een beamer en opperde om die te gebruiken. Onder luid gejoel werd een scherm omlaag gelaten. Opmerkingen uit de zaal werden genoteerd. Iemand zei: ‘De universiteit is geen merk en heeft dus geen pr-afdeling nodig.’ Het leidde niet tot discussie.

Hogescholen
Een aanwezige constateerde dat het debat steeds over de situatie bij universiteiten gaat, terwijl er ook studenten van hogescholen aanwezig waren. ‘Ik spreek liever van hoger onderwijs’, stelde hij. Waarop de debatleider vroeg of er ook studenten van de Hogeschool Utrecht in het publiek zaten. Een handjevol stak een hand op, allemaal actievelingen uit de medezeggenschap. Vervolgens ging de discussie over een typische universitair onderwerp: de druk bij wetenschappers om te publiceren.

Besturen van Utrechtse instellingen hoeven zich vooralsnog niet ongerust te maken over studenten die het aftreden eisen en radicale hervormingen van het onderwijs willen. Besloten is om in werkgroepen verder te praten over zaken als democratie, kwaliteit van het onderwijs en de financiering van hogescholen en universiteiten. Wel willen de studenten een eigen plek om samen te komen, bijvoorbeeld het leegstaand universiteitstheater aan de Kromme Nieuwe Gracht. Sommigen wilden het pand bezetten maar de meerderheid besloot om toestemming te vragen om het in gebruik te nemen.

Maandag 9 maart is de volgende bijeenkomst gepland. Tijd en plaats zijn nog niet bekend.