Foto van de week

Er klopt iets niet aan dit klaslokaal

Foto: Kees Rutten

Elke week een bijzonder of alledaags moment, vastgelegd op de foto.

Kijk je kort naar deze foto, dan valt je misschien niets op. Een doodnormaal klaslokaal, leeg, dat wel. En een iets luxere stoel voor de docent. Maar verder?

De stoelen staan niet in de richting van het bord en de docent! Het is de toetsopstelling voor de tentamenweek. De studenten hebben uitzicht op de witte muur. Wellicht zodat ze niet worden afgeleid door de oplettende surveillant? En de surveillant heeft op zijn beurt uitzicht op de vele naar voren gebogen ruggen. Hij ziet het zo beter als een student om zich heen tuurt, om op het antwoordenblaadje van zijn buurman te kijken.