Nieuws

Extra geld voor decanen onzeker

Foto: Kees Rutten

De aanvraag voor extra middelen voor meer decanen en psychologen aan de HU uit het fonds Gemeenschapsvorming dreigt te sneuvelen. De Hogeschoolraad (HSR) vindt dat studentbegeleiding betaald dient te worden uit het regulier budget van de hogeschool en niet uit de subsidies van de kwaliteitsafspraken.

Dat bleek tijdens de vergadering van de HSR op woensdag 3 juli. Een expertgroep van de raad geeft een negatief advies af. Volgens het advies zijn er inderdaad meer decanen en psychologen voor studenten nodig, maar moet de financiering komen ‘uit de reguliere middelen van de dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken.’

De HU moet er altijd voor zorgen dat er voldoende begeleiding is, meent de raad. Die begeleiding hoort bij de core business en dus moet het niet komen uit geld voor kwaliteitsafspraken. Dat geld is immers bedoeld om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De inzet van extra decanen en psychologen voor studenten is bedoeld om de wachtlijsten tegen te gaan. Hiervoor is volgens de aanvraag jaarlijks ruim drie ton nodig.

Miljoenensubsidie

Het college van bestuur legde – zoals afgesproken – vier aanvragen voor structurele subsidie uit het fonds Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid (HUGS) ter goedkeuring voor aan de HSR. Dit fonds beschikt de komende periode over twee tot vier miljoen euro per jaar. Het is onderdeel van een subsidie aan de HU voor de kwaliteitsafspraken, een compensatie voor instellingen afkomstig uit het opheffen van de basisbeurs.

Collegevoorzitter Jan Bogerd zei eerder het geen probleem te vinden om de kwaliteitsafspraken hiervoor te benutten. Anders moet het geld voor extra decanen en psychologen ergens anders vandaan komen, bijvoorbeeld uit het budget voor onderwijs of diensten. HSR-voorzitter Annette Wind stelde voor om een besluit over de studentbegeleiding uit te stellen tot na de vakantie. Maar Bogerd zei liever eerder duidelijkheid te krijgen.

Groen licht

De drie andere voorstellen krijgen waarschijnlijk groen licht van de Hogeschoolraad. Het gaat om de oprichting van een Student Support Centre voor studiebegeleiding, om structureel aandacht voor ‘onbelemmerd studeren’ voor studenten met een functiebeperking en om de ontwikkeling van HU-brede honourstrajecten en een honourscommunity. Het college ging akkoord met de eis van de raad dat de aanvraag voor subsidie geldt voor de jaren 2019 en 2020. Daarna kan de HSR de voortgang van de initiatieven monitoren.

Tijdens de vergadering kwam ook naar voren dat de HUGS-begeleidingscommissie eerst een negatief advies gaf over alle vier de initiatieven. De raad wilde weten in hoeverre in de ingediende aanvragen aan de kritiekpunten tegemoet is gekomen. Jan Bogerd zegde toe hiervan een lijst te maken en dat projectcoördinator Tineke Eendebak beschikbaar is voor een toelichting.

De HSR besluit waarschijnlijk woensdag 10 juli over de voorstellen.