Nieuws

Faculteiten stoppen met na-inschrijving bij tentamens

Twee faculteiten van de HU stoppen met de mogelijkheid voor studenten om zich aan te melden voor een tentamen nadat de inschrijftermijn is verstreken. Daarmee komt de omstreden ‘boete’ ofwel ‘administratiekosten’ van 15 euro voor na-inschrijvers te vervallen.

Dit hebben de directies van de faculteit Maatschappij en Recht (FMR) en de faculteit Economie en Management (FEM) besloten. Bij de andere faculteiten van de hogeschool bestond de mogelijkheid tot inschrijven na de deadline niet. De maatregel gaat volgend studiejaar in.

Opschudding
Het besluit volgt op de opschudding die ontstond nadat bekend werd dat aan een aantal hogescholen en universiteiten ‘boetes’ worden gevraagd aan studenten die zich na de inschrijvingsperiode aanmelden. Die vergoeding kan oplopen van zo’n 15 tot 70 euro per tentamen. Verschillende instellingen, waaronder de HU, noemden de te betalen bedragen overigens geen boete maar bijvoorbeeld ‘administratiekosten’. 

De Onderwijsinspectie en minister Bussemaker keerden zich tegen dergelijke financiële bijdrages omdat instellingen volgens de wet geen boetes in rekening mogen brengen. Ook studentenorganisaties en medezeggenschapsraden mengden zich in de discussie.

Hertentamens
De extra kosten hebben vooral een impact bij instellingen waar studenten zich apart voor tentamens moeten inschrijven. Bij de FEM en FMR en Universiteit Utrecht bijvoorbeeld zijn studenten automatisch aangemeld voor de eerste toets als zij ingeschreven zijn aan de cursus. De vergoeding is dan alleen actueel bij hertentamens, voor degene die een tentamen van voorgaande jaren wil inhalen en voor studenten die zich bij een cursus uitschreven en alsnog de toets willen maken.

‘We heffen geen administratiekosten meer maar tegelijkertijd is het niet meer mogelijk om verlaat in te schrijven en mee te doen met het tentamen’, zegt Eric Payens, beleidsmedewerker bij de FMR. Daardoor is er in feite een strenger en ongunstiger regime ontstaan omdat deze studenten het tentamen pas in een later stadium kunnen maken. Dat kan leiden tot studievertraging. Degenen die zich vanwege persoonlijke omstandigheden verlaat willen aanmelden, kunnen zich straks wenden tot de Examencommissie.