Nieuws

Fouten in de opgaven: studenten HBO-Rechten moeten tentamen overdoen

Foto: Kees Rutten

Zo’n 240 eerstejaars HBO-Rechten van de HU moet een tentamen opnieuw maken omdat er meerdere fouten in de opgaven stonden. De HU heeft hiervoor excuses aangeboden.

Het tentamen Europees Recht van 29 mei zorgde voor veel onrust in de lokalen, zeggen enkele studenten die anoniem willen blijven. Bij het begin van de toets was al bekend dat er onregelmatigheden in stonden, stellen zij. ‘Voordat het tentamen begon, werd door de surveillant gezegd dat er fouten in stonden die verbeterd moesten worden.’ Sommige antwoorden van de meerkeuzetoets waren vaag of foutief opgesteld en één vraag stond er drie keer in.

Klachtenformulier
Volgens de studenten hebben talloze studenten ter plekke een klachtenformulier ingevuld en ingeleverd. Een dag na het tentamen kregen zij een kort mailtje van de opleiding waarin stond dat er ‘onregelmatigheden’ in de toets zaten en dat wordt onderzocht ‘wat hier is misgegaan’. Even later volgde een bericht dat de Examencommissie de toets ongeldig heeft verklaard en dat er een herkansing is op woensdag 13 juni. ‘We begrijpen dat het bovenstaande bericht vervelend is en tot extra inspanningen leidt en bieden hiervoor onze excuses aan’, staat in de mail.

In een reactie op een artikel in het AD Utrecht laat de HU weten dat er door een ‘menselijke fout’ onvolkomenheden in het tentamen terecht zijn gekomen en dat het tentamen ongeldig is verklaard omdat de toets niet voldoet ‘aan de kwaliteitseisen van de HU en aan de kwaliteitsstandaard die studenten van de HU mogen verwachten’. De hogeschool belooft beterschap en zal er ‘nog strikter op toezien dat de procedure voor de totstandkoming en afname van goede toetsen wordt nageleefd’.

Drukke tijd
De studenten balen dat zij in deze drukke tijd aan het eind van het jaar het tentamen opnieuw moeten maken. Zeker omdat zij worden geacht werkstukken in te leveren zonder al te veel taalfouten. Sommigen hadden liever gezien dat degenen die een voldoende hebben gehaald dit konden laten staan en dat diegenen met een onvoldoende een herkansing kregen. ‘De slordigheden van docenten worden nu op ons afgewenteld’, zegt de een. Een andere student: ‘We betreuren dat dit is gebeurd, maar we begrijpen de uiteindelijke beslissing.’