Nieuws

‘Geef buitenlandse bolleboos een studiebeurs’

Hogescholen en universiteiten willen dat er weer studiebeurzen komen voor goede buitenlandse studenten. Anders prijst Nederland zich uit de markt, waarschuwen ze.

Tot 2012 had Nederland beurzen voor talentvolle buitenlanders die hier een opleiding wilden volgen: de Huygensbeurzen. Die zijn afgeschaft, terwijl landen als Groot-Brittannië, Finland, Zweden en Duitsland zulke programma’s wel hebben. Hogescholen en universiteiten willen de talentbeurzen weer terug.

Handelsmissies
Dat schrijven ze in een gezamenlijke visie op internationalisering die ze vandaag aan minister Bussemaker van Onderwijs hebben overhandigd. Ze pleiten ook voor betere branding van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens handelsmissies.

Want het is goed voor het Nederlandse onderwijs als buitenlandse studenten hierheen komen, menen de hogescholen en universiteiten. Het leert studenten omgaan met andere culturen. De arbeidsmarkt wordt steeds internationaler, dus studenten moeten internationale vaardigheden opdoen.

Wegwijzers
Daartoe willen de instellingen ook hun eigen onderwijs verbeteren. Docenten zouden bijvoorbeeld beter voorbereid moeten worden op een international classroom en zelf ook eens een kijkje over de grens moeten nemen. Instellingen willen daarnaast hun Engelse communicatie verbeteren: van wegwijzers tot brieven en folders.

Het Interstedelijk Studenten Overleg vindt vooral die verbetering van het onderwijs interessant, zegt bestuurslid Loek Zanders. 'Bij internationalisering komt meer kijken dan een klas vol studenten met paspoorten uit verschillende landen. We doen wel of de omgang met mensen uit andere landen makkelijk is, maar iedereen heeft toch zijn eigen gebruiken. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Daarom is het ook goed om zelf een deel van je studie in het buitenland te doen.'

Basisbeurs
Het ISO vindt het wel opmerkelijk dat het hoger onderwijs beurzen voor internationale studenten bepleit, terwijl de universiteiten er geen probleem mee hebben als de basisbeurs voor Nederlandse studenten verdwijnt.