Achtergrond

Geen fysieke introductietijd: verenigingen vrezen voor de toekomst

UIT: Utrechtse Introductie Tijd 2019
Foto: Maarten Nauw

Geen UIT-week, geen introductiekampen, geen kennismakingstijd; Utrechtse studie- en studentenverenigingen hebben hun plannen om de eerstejaars te verwelkomen, moeten afzeggen. Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht hebben de verenigingen laten weten dat in heel 2020 geen grootschalige samenkomsten georganiseerd mogen worden. Geen introductietijd in de zomer dus, maar ook de rest van het jaar niet. Een bittere pil voor de verenigingen, die nieuwe aanwas nodig hebben om (financieel) gezond te blijven. Wat nu?

De beslissing van HU en universiteit dat er deze zomer geen introducties mogelijk zijn, kwam niet onverwacht. Maar dat er ook later in het jaar geen evenementen georganiseerd mogen worden, kwam als een harde klap.

‘We hoopten dat we na de zomer nog iets konden organiseren.’ Joram van Velzen van studievereniging Avanti baalt er flink van. ‘Die fysieke ontmoeting wil je hebben namelijk.’
Want voor studieverenigingen is het van belang dat eerstejaars meteen een goede band hebben met de vereniging. ‘Historisch gezien vullen we het bestuur en de commissies namelijk met fanatieke eerstejaars en ik vermoed dat iedereen straks op een eigen eilandje zit. Dat kan op termijn voor problemen zorgen.’

Joram van Velzen – Avanti

Joram had graag inspraak gehad in de besluitvorming. ‘Ik had wel een pleidooi willen houden voor evenementen later in het jaar om toch die gemeenschapsvorming te hebben. De beslissing is wel erg topdown genomen. Ik wou dat er meer werd meegedacht over de mogelijkheid tot een fysieke introductietijd. Met kleinere groepen, op een later moment. Dat je nieuwe leden het gevoel kunt geven dat ze er niet alleen voor staan. Nu heb je dat dus niet, en dat vind ik wel spannend. Bovendien hebben we nog geen goed alternatief kunnen vinden.’

Bestuur vullen

Een alternatief vinden, dat is nu de opdracht die bij alle verenigingen ligt. Volgens Falco van Netten van studentenunie Vidius is dat ook écht noodzakelijk. ‘Als je nu een grote stroom studenten mist, ben ik bang dat je over een jaar of twee á drie nog meer moeite gaat krijgen met het vinden van opvolgers’, zegt hij. ‘Het is nu al moeilijk omdat studenten veel druk ervaren vanuit hun opleiding en daarnaast moeten ze werken omdat de basisbeurs is afgeschaft.’

Studieverenigingen trekken alles uit de kast om de introductietijd te vervangen. Er wordt gedacht aan online mogelijkheden, maar daarover is Falco sceptisch. ‘Je wil het eigenlijk fysiek doen, dan vorm je een band. Er wordt nu vooral aangestuurd op online alternatieven, maar daar ben ik heel pessimistisch over. Ik denk niet dat je mensen op die manier kunt enthousiasmeren. Ja, misschien als iedereen optimaal internet heeft en de gastvrouwen of heren echt showmensen zijn. Maar ik zie het eerlijk gezegd niet voor me.’

Begrip

Hoewel teleurgesteld, hebben de studieverenigingen ook begrip voor de situatie. Studenten worden in het algemeen minder hard getroffen door het virus, ‘maar we zijn wel een risicogroep’, vertelt Joram. ‘We hebben misschien minder last van klachten maar we reizen het hele land door. We hebben meer contacten met mensen dan ouderen. Daarom is de keuze begrijpelijk. Ik vind het gewoon jammer.’

Voor studentenverenigingen ligt met het besluit van de HU en de universiteit naast eerder genoemde gevolgen nog een ander probleem op de loer: een financieel gat in de begroting. Studentenverenigingen krijgen inkomsten via hun leden. Daarnaast runnen de meeste studentenverenigingen hun eigen bar of andere horecagelegenheden. Nu ook die deuren zijn gesloten, rest de studentenverenigingen niets anders dan hun reserves aan te spreken.

Voor Veritas is de jaarlijkse aanwas van studenten erg belangrijk en ‘noodzakelijk om de vereniging op lange termijn gezond te houden’, meldt praeses Daniël Koolen. ‘Elk jaar stromen er ongeveer 400 nieuwe eerstejaars-leden in, maar er studeren uiteraard ook weer leden af. Dus jaar op jaar nieuwe instroom is belangrijk. Als de instroom meerdere jaren achter elkaar wegvalt, kan er wel een wezenlijk probleem ontstaan die de vereniging bedreigt.’

Creativiteit

Een buffer is er voorlopig wel, zegt Koolen. ‘Door de inzet en de creativiteit van talloze leden en reünist-leden zijn we op dit moment nog bestendig tegen bepaalde (financiële) klappen. Buffers, verschillende stichtingen en dynamische beleidsvorming zorgen ervoor dat Veritas zich vaak goed kan aanpassen aan nieuwe situaties. Dit neemt niet weg dat een nieuw jaar in september uiterst wenselijk is om deze stabiliteit vast te houden en gezond te blijven. Want hoewel Veritas de negatieve ontwikkelingen op dit moment kan opvangen, kan de coronacrisis op lange termijn zeker negatieve financiële gevolgen hebben.’

Bij studentenvereniging U.V.S.V. wordt ondertussen ook gekeken naar alternatieve invullingen van de kennismakingstijd. Er wordt momenteel vooral gedacht aan zo ongeveer de enige mogelijkheid die verenigingen op dit moment hebben: digitaal contact. Maar wat dan de exacte invulling gaat worden, dat blijft ook voor U.V.S.V. nog lastig.

Het vullen van commissies is bij deze vereniging geen probleem, de begroting rondkrijgen is een grotere uitdaging. ‘Wij hebben al erg veel steun ontvangen van zowel leden als onze reünisten’, zegt praeses Manon Arslanagic. ‘Leden sturen ons mails met leuke ideeën en initiatieven en wij staan in nauw contact met reünisten om hen om advies te vragen en op de hoogte te houden van de ontwikkelingen hier op de vereniging. Door de adviezen van reünisten kunnen wij ons voorbereiden op de toekomst.’

Werkgroep

De HU en de universiteit hebben een werkgroep ingesteld die een eerste aanzet voor een programma van de introducties nieuwe stijl gaan ontwerpen. In de tweede helft van mei bespreken de onderwijsinstellingen die uitkomsten met de studentenorganisaties. Veel daarvan zijn zelf ondertussen ook bezig met het uitvogelen van manieren om met eerstejaars in contact te komen. Concrete plannen blijken er bij rondvraag nog niet te liggen.