Nieuws

Geen pabo na aangifte seksueel misbruik

De Hogeschool Inholland heeft een student weggestuurd van de opleiding tot leraar basisonderwijs, omdat deze een leerling zou hebben misbruikt van de school waar hij als stagiair werkte.

De ouders van de leerling uit groep acht hebben aangifte gedaan van seksueel misbruik door de pabo-student. In een gesprek met de directeur van de basisschool, de leerkracht van groep acht en de intern begeleider zou de student hebben verklaard dat hij inderdaad seksueel contact had gehad met de leerling.

Later heeft hij dat weer ontkend. Hij zou slechts telefonisch en per sms contact hebben gehad met het kind. Bovendien is hij nog niet veroordeeld. Daarom had de hogeschool hem niet mogen wegsturen, vindt de student. Hij zit bovendien in een fase van de opleiding waarin hij geen contact met leerlingen meer hoeft te hebben.

Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs boog zich over de zaak. Het volgde de redenering van de student niet. Voor het wegsturen van een student gelden niet dezelfde strikte bewijsgronden als voor een strafrechtelijke veroordeling, menen de rechters. De hogeschool mocht de student dus wegsturen.