Nieuws

Gesprek bezetters en bestuur levert niets op

Vanmiddag rond één uur is een delegatie van de bezetters met lege handen teruggekeerd van de onderhandelingen met het college van bestuur van de Universiteit Utrecht.

‘Er zit nog geen enkele beweging in’, melden onderhandelaars Arwin en Steven aan het Ublad. Steen des aanstoots is dat het bestuur geen afstand wil doen van een verklaring waarin de universiteitskoepel VSNU zegt geen moeite te hebben met de omzetting van de basisbeurs naar een lening.

Ook blijft het college bij het besluit om het Ublad alleen nog digital te laten verschijnen. Een nieuwe eis van de bezetters op het gebied van de medezeggenschap is dat er een student in het college wordt benoemd, maar daar zag het bestuur geen heil in.

De bezetting – die sinds maandagochtend aan de gang is – gaat door, stellen de actievoerders. ‘Als zij de impasse willen doorbreken, zullen ze echt moeten bewegen. Tot die tijd zitten wij hier prima. Wij wachten af.’

Momenteel vindt een manifestatie plaats voor de ingang van het bestuursgebouw. Hierna start een binnenprogramma waarbij de bezetters hun manifest voor zullen lezen en diverse sprekers optreden.